Aanvraag spoeddebat Roobol

  • Berichtcategorie:politiek

burgerschoolroobol

Samen met de VVD-fractie heeft Dongeradeel Sociaal een spoeddebat aangevraagd voor de raadsvergadering van donderdag 30 april a.s. Dit naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen Roobol met het opstappen van bestuursvoorzitter Trees Galama.

Tijdens het spoeddebat willen wij het college de volgende vragen stellen:

1. In hoeverre is de wethouder betrokken geweest bij het mediation traject en het onderzoek naar het functioneren van het bestuur van Roobol? En wat is de opstelling van de wethouder daarin geweest?

2. In hoeverre is de wethouder gekend in de uitkomsten van het mediation traject en het onderzoek?

3. Weet de wethouder wat de reden is dat de Raad van Toezicht ervoor heeft gekozen om het rapport niet openbaar te maken? Zo ja, wat is die reden? En wat is de mening van de wethouder hierover? En is een verzoek tot inzage in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur een mogelijkheid?

4. Is de wethouder ervan op de hoogte dat het voor de ouders (net als voor ons overigens) onverteerbaar is dat het rapport niet openbaar is gemaakt en dat zij net zo lang doorgaan met hun acties totdat wel het geval is? En hoe ziet zij dat in het licht van het door de gemeente betaalde mediation traject? Dat was er toch op gericht om de onrust weg te nemen?

5. In hoeverre is de wethouder bereid om stappen te ondernemen richting de door de gemeenteraad benoemde Raad van Toezicht om het rapport openbaar te maken?

6. Is het juist dat Roobol ondanks het vertrek van Mevrouw Galema vast blijft houden aan de ingezette koers, dus ook sluiting van de huidige vorm van hoogbegaafdheidsonderwijs op de Burgerschool? Zo ja wat is de mening van de wethouder hierover? Zeker in het licht van het verzoek van de wethouder om juist dit besluit in heroverweging te nemen.

7. Waarom is de RvT nog niet op de juiste wijze benoemd? Hoe denkt de wethouder daar op zeer korte termijn invulling aan te geven? Zij moet immers instemmen met de benoeming van de RvT.

8. Is de wethouder, met ons, van mening dat ook de positie van de huidige Raad van Toezicht in het geding is en dat het goed zou zijn dat ook de RvT vervangen zou worden of dat de gemeenteraad het bestuur zelf ter hand neemt? En wat zijn de middelen die de gemeenteraad daarin ter beschikking staan?

9. De gemeenteraad zou in februari of maart al op de hoogte worden gebracht van herbenoeming van de RvT, het mediation traject en de uitkomsten van het onderzoek. Wat is de reden dat dat nog niet is gebeurd? Is de wethouder van mening dat zij in dit dossier op alle fronten voldoende inspanning heeft ondernomen en de ernst van de situatie voldoende heeft ingeschat?

Lees hier de officiële aanvraag voor het spoeddebat

Lees hieronder het artikel “Politiek trekt aan geheim onderzoeksrapport Roobol” uit de Leeuwarder Courant d.d. 28 april 2015 over het spoeddebat. Klik hier voor de PDF-versie.

Politiek trekt aan geheim onderzoeksrapport Roobol_LC-20150429