over cdalert

  • Berichtcategorie:politiek

CDAlert.nl, oktober 2011 tot oktober 2012

jddokkum_klein

CDAlert is een initiatief van Jouke Douwe de Vries. Hij is fractievoorzitter in de gemeente Dongeradeel (Dokkum e.o.) in de provincie Fryslân. Jouke Douwe heeft zich in de loop der jaren steeds sterk gemaakt voor een duidelijk christelijk-sociaal geluid binnen het CDA.

Daartoe riep hij, samen met enkele politieke vrienden, midden jaren negentig het Christelijk Sociaal Platform (CSP) in het leven, onder welke naam zij diverse kritische artikelen publiceerden. In 2005 richtten ze vervolgens Nieuw Collectief op, waarmee ze diverse huiskamerdiscussies hebben georganiseerd en eveneens enkele artikelen hebben geschreven. In maart 2006 trad Jouke Douwe toe tot de gemeenteraad in zijn woonplaats Dokkum en nam hij de functie van fractievoorzitter op zich. De activiteiten van Nieuw Collectief kwamen daarmee op een laag pitje te staan.

Sinds het verlies van het CDA bij verkiezingen in 2010 en de daaropvolgende gedoogsamenwerking met de PVV in het huidige kabinet laat Jouke Douwe weer regelmatig van zich horen. Hij behoorde tot de CDA-leden die in oktober 2010 tegen kabinetstoetreding en de gedoogconstructie met de PVV stemden. Bovendien is hij van mening dat de ‘herbronning’ van het CDA bijzonder moeilijk is binnen de huidige rechtse regeringscoalitie met gedoogsteun van de PVV. Een herkenbaar en sociaal christen-democratisch geluid zal daarbinnen niet tot nauwelijks kunnen en mogen klinken.

CDAlert.nl
Met CDAlert.nl wil Jouke Douwe een spreekbuis bieden voor al die CDA’ers die eveneens kritisch staan tegenover de huidige koers van het CDA. Via reacties op de artikelen op deze site en via twitter kunnen CDA-leden met elkaar in discussie gaan.

Doel is om samen alert te blijven op de gang van zaken binnen het CDA en te waarschuwen (de Engelse betekenis van ‘alert’) voor misstanden binnen onze partij.

Ik zie uw/jouw reactie met belangstelling tegemoet.