Open brief aan Jaap de Hoop Scheffer

  • Berichtcategorie:politiek

csplogo

diverse media
28 maart 1997

Beste Jaap,

Wij, als Christelijk Sociaal Platform, aarzelen je te feliciteren met je benoeming tot (kandidaat)- lijsttrekker van het CDA voor de verkiezingen van 1998. De reden voor deze aarzeling is gelegen in de onduidelijkheid die bij ons heerst over je standpunten op sociaal-economisch terrein. Zo zetten we grote vraagtekens bij je eerdere voorstellen om het minimumloon af te schaffen en bezitvorming (eigen huis e.d.) te stimuleren? En in dat licht vragen we ons dan ook angstvallig af, hoe je staat ten opzichte van het steeds verder afbrokkelende systeem van sociale uitkeringen in Nederland en de daarmee gepaard gaande groeiende armoede.

Na de verkiezingsnederlaag van het CDA in 1994 concludeerde de commissie Gardeniers dat het enorme stemmenverlies voornamelijk te wijten was aan het gebrekkige ‘sociale gezicht’ van de partij. Met de komst van Enneüs Heerma als fractievoorzitter begon het sociale beleid van het CDA langzaam uit een diep dal omhoog te krabbelen, maar voordat de top nog maar in zicht was, ben jij al opgestaan en heeft Enneüs zich jammerlijk in de politieke afgrond gestort.

Bij de oprichting in 1995 heeft het Christelijk Sociaal Platform zich ten doel gesteld om – waar het CDA dat laat afweten – een duidelijk sociaal geluid te laten horen vanuit de Christen-Democratie. Wij vinden – en zo staat het ook in de Bijbel – dat we moeten opkomen voor de zwakken in onze samenleving. Daarbij denken wij aan de minima, de arbeidsongeschikten, de chronisch zieken, de gehandicapten, de daklozen, de verslaafden, maar ook de asielzoekers horen daarbij. Nu kennen we jou, Jaap, alleen als buitenland-deskundige en in die hoedanigheid heb je je altijd hard opgesteld ten opzichte van met name die asielzoekers. Jij hebt ze uit economische motieven steeds zo veel mogelijk willen weren en je hebt blijkbaar weinig oog voor de persoonlijke omstandigheden van de mensen achter het beleid. En dit doet ons dan ook weinig goeds vermoeden over je verdere standpunten met betrekking tot de ‘sociaal zwakkeren’ in onze samenleving.

Wat ons betreft hadden we, net als Enneüs, liever Tineke Lodders als lijsttrekker gezien. We kennen haar als een meer sociaal meevoelende politica, die wellicht minder charismatisch, maar beduidend vernieuwender is dan jij bent. En met name ‘vernieuwing’ hebben wij, als Christelijk Sociaal Platform, hoog in het vaandel staan. Dit, om de traditie van grijze muizen te doorbreken. Hoe had je dat beter kunnen doen, dan door een progressieve vrouw van buiten de zittende fractie als lijsttrekker aan te wijzen? Bovendien, je mag dan een bekende ‘debater’ zijn, de sociale inhoud vinden wij het belangrijkste en die missen we bij jou.

Wij worden echter voor een voldongen feit gesteld en we zullen het dus voorlopig met jou als lijsttrekker moeten doen. Met deze brief willen we je erop wijzen, dat we je kritisch zullen volgen en dat we met name scherp zullen uitkijken naar het ‘sociale gezicht’ dat je zult laten zien. Daarbij zullen we ook de rechtstreekse dialoog met jou niet uit de weg gaan. En, o ja, nog gefeliciteerd met je (kandidaat-)lijsttrekkerschap.

Met vriendelijke groet,
namens het Christelijk Sociaal Platform,

Johannes Goossen
Jouke Douwe de Vries