Pierke jiergong 4 (LinKk 2014-2015)

  • Berichtcategorie:pierke

Deze cartoons zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gepubliceerd.

1. Senuwen

2. Skoare

3. Swarte Pyt

4. Ko

5. Epke

6. Degradaasje