Alleen Dongeradeel Sociaal tegen Súd Ie-project

  • Berichtcategorie:politiek

sud_ie

In eerste termijn leek het er even op dat, met ons, ook andere fracties zich tegen het Súd Ie-project uit zouden spreken. Maar in tweede termijn verdwenen alle bezwaren van CDA, ChristenUnie en VVD als sneeuw voor de zon. Met uitzondering van onze fractie stemde uiteindelijk dan ook de hele raad in met de eerste fase van het Súd Ie-project en Waddenpoort Dokkum.

De totale kosten voor de gemeente Dongeradeel bedragen 2,3 miljoen euro, terwijl de gemeente de komende jaren structureel 2,5 miljoen moet bezuinigen. En dit zijn nog maar de kosten van de eerste fase. Ook voor de vervolgfasen zal straks een behoorlijke gemeentelijke bijdrage worden gevraagd. Wij vinden het dan ook onverantwoord en onbegrijpelijk dat de overige raadsfracties hiermee ingestemd hebben.

De eerste fase ziet er bovendien erg mager uit. Dat komt, omdat de bijdrage uit het Waddenfonds (en daarmee ook van de provincie) nog niet de helft is van wat er werd gevraagd. Zo wordt er op het traject eigenlijk alleen gebaggerd en wordt onderhoud gepleegd aan walbeschoeiingen en sluizen. Er worden in deze eerste fase geen bruggen opgehoogd en er komen ook geen opvaarten naar de dorpen. En juist die dingen zijn zo belangrijk voor de dorpen en ondernemers langs de route. Alleen sloepen kunnen nu straks over de Súd Ie varen, maar ze kunnen geen dorp bereiken.

Er is echter sprake van grof achterstallig onderhoud aan de walbeschoeiingen van de Bolwerken en langs de Súd Ie. Bovendien moet er nodig gebaggerd worden. Dat bleek voor de meeste fracties dan ook de ultieme reden om toch vóór het project te stemmen. Anders zou het immers toch ook heel veel geld gaan kosten…

Daar kwam nog bij dat wethouder De Graaf de toezegging van gedeputeerde Johannes Kramer had gekregen dat de provincie ook bij zou dragen aan de vervolgfasen van het project. Dat klinkt natuurlijk heel erg mooi, en dat vonden de andere fracties ook, maar ze vergeten daarbij dat de provinciale bijdrage afhankelijk is van een bijdrage uit het Waddenfonds. En juist daar ging het in de eerste fase mis. Bovendien moet de gemeente Dongeradeel zelf dan ook weer minimaal een paar miljoen ophoesten. Geld dat er op dit moment gewoonweg niet is.

Dongeradeel Sociaal is dan ook bang dat er straks in april fors bezuinigd moet worden op voorzieningen voor de eigen burgers, om toeristen van buiten onze gemeente hier te laten recreëren. Tenminste, als het lukt om die toeristen hier naartoe te halen, want elke onderbouwing van wat het project op gaat leveren, ontbreekt. De wethouder wilde bijvoorbeeld geen enkele toezegging doen over het aantal banen dat het project met zich mee gaat brengen.

Wat ons betreft blijft het dan ook bij deze eerste fase.