Begroting 2023 unaniem aangenomen

  • Berichtcategorie:politiek

Vanavond is mijn eerste begroting als wethouder Financiën unaniem door de raad aangenomen. Met mooie ambitieuze plannen voor het komend jaar en de jaren daarna. En ook met oog voor mensen die het op dit moment moeilijk hebben door de oplopende kosten en hoge energieprijzen.

Zo maken we 2,5 miljoen vrij voor de bestrijding van energiearmoede en versnelling van de energietransitie. Ook werd unaniem een amendement aangenomen om, naast de groep tot 120 procent, in 2023 ook mensen met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van het minimumloon de energietoeslag van 1300 euro uit te keren.

Daarnaast is met een raadsbreed amendement geld beschikbaar gesteld om de wachtlijsten in de WMO aan te pakken. Verder is in de begroting nu definitief geld gereserveerd voor alle nieuwbouwplannen van de scholen (kosten: ruim 55 miljoen). En kan de rondweg om Wânswert worden aangelegd met het geld dat in begroting hiervoor is opgenomen.

Mooi om gezamenlijk met de hele raad op te trekken op de thema’s wonen, mienskip, zorg, duurzaamheid en economie, zoals we die na de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar hebben vastgesteld.

Nu vol aan de slag met de uitvoering van alle plannen!

Lees ook het artikel hier: https://lc.nl/friesland/noardeast-fryslan/Noardeast-gebruikt-begrotingsplusje-voor-dorpen-en-rondweg-27975577.html