Dongeradeel Sociaal boycot werkbezoek aan NAM

  • Berichtcategorie:politiek

NAM_Anjum_2014_623x250

Op vrijdag 6 juni a.s. gaat de gemeenteraad van Dongeradeel op werkbezoek naar de NAM. Dongeradeel Sociaal zal hier om principiële redenen niet aan deelnemen, omdat de NAM ontkent dat er schade aan huizen kan ontstaan als gevolg van de gaswinning. Bovendien weigert de NAM om een nulmeting in de gemeente te doen. Dongeradeel Sociaal zal zelf op 6 juni een werkbezoek brengen aan gedupeerden in de gaswingebieden in Groningen.

De reden voor de boycot door Dongeradeel Sociaal is een presentatie van de NAM in de informatieve raadsvergadering van 3 april jl. Daarin ontkende de NAM met grote stelligheid dat er schade aan huizen in Dongeradeel kan ontstaan door de gaswinning. De bodem daalt zo licht en geleidelijk, aldus de NAM, dat dat niet mogelijk is. Een nulmeting heeft, in de optiek van de NAM, dan ook ‘geen toegevoegde waarde’.

De NAM bleef in de bewuste presentatie benadrukken dat het allemaal wel meevalt in Dongeradeel, terwijl de eerste scheuren in huizen al zichtbaar zijn. Zo vroeg Dongeradeel Sociaal in februari nog aandacht voor tientallen scheuren in de monumentale vissershuisjes in Moddergat.

En de bodemdaling in Dongeradeel neemt de komende decennia nog behoorlijk toe. Op dit moment is er sprake van een daling van 10 centimeter in een brede straal rond Anjum. En daar komt de komende jaren nog 8 centimeter bij, zo verwacht de NAM. Daarnaast zal de bodem rond Paesens/Moddergat, Morra/Lioessen en Oosternijkerk nog met 18 centimeter dalen.

‘Stuitend’ vindt Dongeradeel Sociaal de opstelling van de NAM om de verantwoordelijkheid van de hand te wijzen en geen nulmeting te willen doen. “Want meten is weten,” zo stelt de fractie. “Wij zijn bang dat burgers straks aan het kortste eind trekken, want hoe moeten zij straks in vredesnaam bewijzen dat er schade aan hun huis is ontstaan door de bodemdaling?”

Dongeradeel Sociaal wil met haar boycot van het werkbezoek een duidelijk signaal afgeven, dat zij de opstelling van de NAM ten zeerste betreurt. “Wij vinden het niet kunnen om dan gezellig mee te gaan op een rondrit langs de NAM-locaties in Dongeradeel,” aldus de fractie.

Dongeradeel Sociaal zal op de dag van het werkbezoek zelf een bezoek brengen aan de gaswingebieden in Groningen, om te zien wat de gevolgen van bodemdaling door gaswinning zijn en om te spreken met gedupeerden.