Dongeradeel wacht rechtszaak huishoudelijke hulp af

  • Berichtcategorie:politiek

huishoudelijke hulp

Dongeradeel Sociaal heeft steeds aangegeven dat zij grote moeite heeft met het tempo waarin en de wijze waarop de huishoudelijke hulp in onze gemeente wordt afgeschaft. Zorgbelang Friesland gaat nog een stap verder en stelde gisteren dat veel gemeenten in strijd met de wet handelen. Reden voor Dongeradeel Sociaal om de huishoudelijke hulp gisteren opnieuw op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Ook omdat er inmiddels een rechtszaak is aangespannen tegen de gemeente Dantumadeel.

Zorgbelang Friesland stelt dat het afschaffen van de huishoudelijke hulp alleen is toegestaan als gemeenten een persoonlijk gesprek met alle ontvangers hebben gehad en gedegen onderzoek hebben gedaan. Net als in Dantumadeel is dat in Dongeradeel niet het geval geweest. Er worden nú wel gesprekken gevoerd, maar met nog geen 100 van de 600 Dongeradelers die huishoudelijke hulp ontvangen. Bovendien is er geen onderzoek geweest en is het besluit tot afschaffing van de huishoudelijke hulp al genomen.

Toch vindt wethouder Boorsma dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat, volgens hem, om landelijk voorgeschreven beleid dat weinig ruimte voor eigen invulling biedt. Bovendien is de landelijke besluitvorming pas laat tot stand gekomen, waardoor er snel gewerkt moest worden. Dongeradeel Sociaal heeft hier grote vraagtekens bij. De bedoeling van de decentralisaties van zorgtaken is toch juist dat gemeenten hun eigen beleid bepalen? En er zijn ook gemeenten die de afschaffing van de huishoudelijke hulp nog enige tijd hebben uitgesteld, zodat ze het zorgvuldig kunnen doen. Was dat in Dongeradeel ook niet beter geweest?

Rechtszaak
Zeker nu een hoogbejaard echtpaar een rechtszaak tegen de gemeente Dantumadeel heeft aangespannen. Het gaat om een proefproces dat ook grote gevolgen voor de gemeente Dongeradeel kan hebben, omdat beide gemeenten samenwerken en hetzelfde beleid hebben.

Wethouder Boorsma neemt echter zelf geen stappen en wacht de uitkomst van de rechtszaak af. ‘Stuitend’ vindt Dongeradeel Sociaal dat. “Want hoe lang duorret sa’n rjochtssaak?” vroeg fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries. “It is wol sa dat minsken op 1 jannewaris gjin húshâldlike help mear hawwe!” De wethouder zou op zijn minst juridisch moeten toetsen of er wettelijk juist is gehandeld, aldus De Vries. “Want dit kin grutte gefolgen foar de gemeente hawwe. Ek finânsjeel!”

Dongeradeel Sociaal beraadt zich op verdere actie en blijft de zaak ondertussen kritisch volgen.

 

Lees hier de berichten op de website van Omrop Fryslân:

‘Húshâldlike help te gau skrast’

‘Rjochtssaak tsjin skrassen thússoarch’