En dan is je agenda opeens leeg!

  • Berichtcategorie:politiek

Na een heftig debat gisteravond stapte mijn partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) uit de coalitie en hebben wij als wethouders onze functie vervolgens neergelegd.

De onderlinge verhoudingen met coalitiepartners FNP en Gemeentebelangen zijn dusdanig verstoord dat er geen basis is voor verdere samenwerking. De hele gang van zaken en de opstelling van onze coalitiegenoten in de discussie rondom de komst van een AZC in onze gemeente is hier debet aan.

Pogingen om er samen uit te komen, werden afgelopen week en ook gisteravond tijdens de lange schorsingen resoluut van de hand gewezen. De FNP wilde hoe dan ook geen AZC in onze gemeente. Een compromis om nog even te wachten totdat er meer duidelijkheid is over de opvang van statushouders (want dat wil de FNP als vervanging van een AZC), of dat überhaupt wel kan, ook financieel, was onbespreekbaar.

Gezien deze onwrikbare opstelling en dit principiële punt voor mijn partij (“Wij zien het als een morele plicht om mensen op te vangen die door oorlogsgeweld, afkomst of geaardheid genoodzaakt zijn hun land en huis te verlaten”) was een breuk onafwendbaar.

Daarmee lijkt nu een einde te komen aan mijn wethouderschap. Ik doe nu eerst een stap terug en wacht de ontwikkelingen rondom de vorming van een nieuwe coalitie af.

Bron: Friesch Dagblad 6 juli 2024