GS: Geen geld voor rest van projecten Kuorke Dokkum

  • Berichtcategorie:politiek

kuorkedokkum

In een memo heeft het college van B&W gisteren laten weten dat Gedeputeerde Staten van Friesland geen geld beschikbaar hebben gesteld voor de rest van de projecten binnen Kuorke Dokkum, zoals de aanleg van een westelijke rondweg. Dat betekent dat alleen de Kuorke-projecten Súd Ie en Wetterfront Dokkum subsidie hebben gekregen. Die projecten kregen echter slechts de helft van het gevraagde bedrag, waardoor de uitvoering veel soberder zou moeten (lees ook ‘Presentatie Súd Ie: Geen DM-klasse’).

Punt is nu dat de coalitiefracties CDA, FNP en CU steeds hebben aangegeven dat ze de projecten binnen Kuorke Dokkum als één samenhangend geheel zien. Mocht Kuorke Dokkum niet in zijn geheel doorgaan, dan zouden ze hun steun intrekken. Vraag is nu of ze dat ook gaan doen of dat het loze woorden blijken te zijn geweest. Het definitieve besluit moet binnenkort worden genomen.

Mochten ze hun steun intrekken, dan zou onze alternatieve begroting (lees ook ‘Zonder Súd Ie sluitende begroting mogelijk’) bewaarheid kunnen worden. En zouden nieuwe bezuinigingen op sociaal culturele voorzieningen niet nodig zijn. Op 31 oktober bij de begrotingsbehandeling zullen we het weten.