‘Het Bolwerk rommelt met jaarverslagen’

  • Berichtcategorie:politiek

‘Het Bolwerk rommelt met jaarverslagen’, zo kopte de Kollumer Courant op 13 september 2013. Dit n.a.v. een kritisch rapport van de rekenkamercommissie in Dantumadeel. Aangezien de Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ ook gesubsidieerd wordt door de gemeente Dongeradeel, rijst de vraag hoe dat zit in onze gemeente.

bolwerk_250

Eerder stelden wij al vragen over de (financiële) gang van zaken binnen Het Bolwerk n.a.v. het onterechte ontslag van de directeur, de betaling van zijn ontslagvergoeding en de gevolgen daarvan voor de begroting van Het Bolwerk. Gezien het grote sociale belang van het welzijnswerk voor onze gemeente volgen wij dit alles kritisch.

Lees hier het artikel in de Kollumer Courant
en hier het rapport van de rekenkamercommissie
(Let op! Bij foutmelding, in adresbalk gaan staan en op ‘Enter’ drukken)