Motie tegen omgevingsproces gaswinning Ternaard haalt het niet

  • Berichtcategorie:politiek

Een principe-uitspraak van de raad. Daar vroeg Dongeradeel Sociaal/S!N om in haar motie tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard. Geen van de andere fracties steunde de motie en daarmee blijft een duidelijk signaal vanuit de gemeente tegen de gaswinning bij Ternaard uit.

De meeste andere fracties willen eerst het eindrapport van adviesbureau De Gemeynt afwachten. Het bureau dat ook adviseert over de ondergrondse opslag van internationaal kernafval, waarvoor Ternaard eveneens in beeld is (zie: Spoeddebat over ondergrondse opslag kernafval bij Ternaard). De eerste resultaten van het onderzoek naar het omgevingsproces werden echter al op 12 maart jl. gepresenteerd, zo is te lezen op de website van de gemeente (zie: presentatie12maart_finaal.pdf). Een daaruit blijkt grote verdeeldheid.

Ondertussen zijn Milieudefensie en de Waddenvereniging enkele maanden geleden al uit de onderhandelingen over het omgevingsproces gestapt en twijfelen de provincie Fryslân en het Wetterskip ook openlijk over verdere deelname. Maar met uitzondering van DS/S!N blijven de partijen in de gemeenteraad van Dongeradeel het omgevingsproces dus steunen.

Het omgevingsproces is erop gericht om geld voor de economische ontwikkeling van de regio binnen te halen. “En daarmee verkwanselen we de Waddenzee als Werelderfgoed,” zo stelde fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van DS/S!N. Het gasveld bij Ternaard ligt namelijk voornamelijk onder de Waddenzee.

De verwachte bodemdaling als gevolg van de gaswinning in combinatie met de stijgende zeespiegel door de opwarming van de aarde kan desastreuze gevolgen hebben voor het unieke ecosysteem in het Waddengebied. En daar kan en mag, zo vindt DS/S!N, geen enkel prijskaartje aan hangen.

DS/S!N blijft dan ook actie voeren tegen de gaswinning bij Ternaard en het bijbehorende omgevingsproces.

Lees ook: Stop omgevingsproces gaswinning Ternaard

Lees hier de motie