Motie van afkeuring wethouder Braaksma door coalitie verworpen

  • Berichtcategorie:politiek

Vorige week vroeg vroeg Dongeradeel Sociaal, samen met PvdA, VVD en ChristenUnie, een interpellatiedebat aan. Dit n.a.v. de mededeling van wethouder Braaksma in de raadsvergadering van begin maart dat er voorlopig geen expertmeeting over armoedebeleid komt.

Maar het interpellatiedebat ging niet door. Wethouder Braaksma, die normaal een ijzeren gezondheid heeft, was ziek. Dongeradeel Sociaal vroeg daarop een extra raadsvergadering aan (voorafgaand aan de commissievergadering) voor afgelopen donderdag. Zo vond het interpellatiedebat alsnog plaats.

We lieten daarbij eerst een filmpje zien met de uitspraken van wethouder Braaksma in de commissie- en raadsvergadering van september 2016. Daarin bood hij zijn excuses aan en zegde hij toe de expertmeeting over armoedebeleid ruim voor 1 maart 2017 te houden. Kijk hier het filmpje:

Na het filmpje stelden we de volgende vragen aan de wethouder:

1. Waarom is het, ondanks de extra financiën die uitgetrokken zijn en het aantrekken van iemand van buitenaf, nog steeds niet gelukt om de toegezegde expertmeeting over armoedebeleid te organiseren en te houden?

2. De expertmeeting zou al voor 1 januari 2017 plaats moeten hebben gevonden, zo meldde de wethouder in de commissie Mienskip en Middels van september 2016. In ieder geval zou de expertmeeting ruim voor 1 maart 2017 plaatsvinden, zo zei hij in de raad van september 2016. Wanneer was de wethouder op de hoogte van het niet doorgaan van de expertmeeting?

3. Is de wethouder van mening dat hij de raad, met zijn mededeling in de raadsvergadering van begin maart 2017, na eerst (opnieuw) vragen van Dongeradeel Sociaal tijdens de commissievergadering in ferbruari, tijdig heeft geïnformeerd over het niet doorgaan van de expertmeeting?

4. Hoeveel extra geld is in september 2016 uitgetrokken voor het organiseren van de expertmeeting en het armoedebeleid?

5. Wat heeft de medewerker die van buitenaf is aangetrokken, in de tussentijd gedaan? En wat waren de kosten van zijn of haar inzet?

6. Waarom kan de wethouder geen datum noemen waarop de expertmeeting wél plaats zal vinden? Is de wethouder wel ‘in control’? Graag uw reactie.

Antwoord
Wethouder Braaksma antwoordde dat er inderdaad iemand van buitenaf is aangetrokken voor de schulddienstverlening en het armoedebeleid. Diegene heeft zich echter vooral gericht op de schulddienstverlening. Om ook het armoedebeleid erbij op te pakken, bleek te ambitieus. De wethouder wist echter hoe belangrijk de raad het armoedebeleid vond. Op onze vervolgvraag waarom hij daar niet meer op gestuurd heeft, kwam, ondanks herhaaldelijk aandringen, geen antwoord.

Braaksma vertelde dat hij begin februari nog hoorde dat de expertmeeting wél door kon gaan, maar dat hij begin maart bericht kreeg dat het niet ging lukken. Op onze vraag wat hij daarvoor had gedaan om de expertmeeting georganiseerd te krijgen, kwam een reeks aan ontwijkende antwoorden. Zo zou er in november een mail verstuurd zijn, maar die mail zou zoekgericht zijn met de overgang naar een nieuwe systeem en vervolgens was het allemaal blijven liggen.

De wethouder bood vervolgens opnieuw zijn ‘oprechte’ excuses aan. Maar wat zijn zijn excuses waard, zo vroegen wij ons af. Hij had immers in september 2016 ook al zijn excuses aangeboden.

De aangetrokken medewerker kostte het laatste kwartaal € 25.000,- euro, waarvan € 9.000,- betaald werd door de gemeente Dongeradeel. Ook voor geheel 2017 wordt deze persoon nog ingehuurd. In zijn lijst met taken, die wethouder Braaksma oplas, ontbrak echter de organisatie van een expertmeeting, laat staan een herijking van het armoedebeleid. Want dat laatste is juist waar Dongeradeel Sociaal zo graag naartoe wil. De expertmeeting is daarvoor slechts een opstap.

Plotseling kon wethouder Braaksma nu wel een datum noemen waarvoor de expertmeeting plaats zal hebben gevonden, namelijk vóór 1 juli 2017. Hij zou daarvoor aanhaken bij een ander initiatief van Stichting Welzijn Het Bolwurk. Wij vragen ons echter af of dat wel een échte expertmeeting over armoedebeleid gaat worden. Bovendien gaat een herijking van het armoedebeleid er zo dit jaar niet meer komen. Extra gelden moeten namelijk vóór de perspectiefnota in juli worden aangevraagd.

Teleurgesteld over de antwoorden van de wethouder en het gebrek aan deskundigheid dat hij etaleerde, dienden we aan het eind van het interpellatiedebat een motie van afkeuring in. Deze werd, zoals te verwachten was, verworpen door de coalitie.

Toen dat gebeurde, wilden we nog een motie indienen om de toezegging van wethouder Braaksma vast te leggen dat er een expertmeeting vóór 1 juli komt en dat het ook een échte expertmeeting wordt. Maar dat werd ons niet meer toegestaan. Bijzonder, omdat een raadslid of fractie te allen tijde een motie mag indienen. Het laatste woord is daar dan ook nog niet over gezegd.

‘poppenkast’
Toen wij deze motie in wilden dienen, vond fractievoorzitster Esther Hanemaaijer van het CDA, die zich overigens tijdens het hele interpellatiedebat stil had gehouden, dat de ‘hele poppenkast’ nu lang genoeg had geduurd. Dit kwam haar op furieuze reacties te staan. Het getuigt, wat ons betreft, van totale minachting van de mevrouw Hanemaaijer voor de oppositie. Ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees hieronder het bericht van waldnet.nl over het debat.

Geen steun voor afkeuring wethouder Braaksma

DOKKUM – Een motie van afkeuring gericht tegen wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Dongeradeel kon donderdagavond niet op een meerderheid rekenen. Na een fel interpellatiedebat over het onderwerp, sneuvelde de motie zoals verwacht aan het eind. De coalitie van CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel hield net als tijdens het spoeddebat vorige week de gelederen stijf gesloten. Met name Algemeen Belang Dongeradeel sprong in de bres voor de eigen wethouder en wilde de – soms terechte – kritiek van de oppositie niet horen.

Inzet van het interpellatiedebat was het niet doorgaan van een expertmeeting armoedebeleid. Een dergelijke bijeenkomst is al heel lang een grote wens van de raad. Sinds 2013 wordt over een expertmeeting gesproken. Dongeradeel Sociaal vroeg meerdere keren naar het onderwerp in de gemeenteraad, maar wethouder Braaksma kon het niet voor elkaar krijgen om de bijeenkomst georganiseerd te krijgen. Ook de inzet van een ingehuurde beleidsmedewerker had niet het gewenste resultaat. Hij ging wel met schuldhulpverlening aan de slag, maar het was te ambitieus om de beide zaken uit te kunnen voeren, liet wethouder Braaksma donderdagavond weten.

VVD-er Anton van der Aar was net als Dongeradeel Sociaal niet tevreden over de beantwoording van de wethouder: “U heeft ons de indruk gegeven dat er druk gewerkt werd aan de expertmeeting, maar dat was niet het geval”. Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal vroeg zich af wat de excuses van de wethouder waard waren. Na een tweede schorsing kwam hij namens zijn partij, de PvdA, VVD en ChristenUnie met een motie van afkeuring voor de wethouder voor zijn handelen in het dossier tot nu toe. De coalitie stemde tegen de motie en die werd daarom verworpen.

Toen Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal daarna alsnog een motie wilde indienen, liepen de gemoederen even hoog op. Dat kwam met name door de woorden van CDA-fractievoorzitter Ester Hanemaaijer. “Deze poppenkast heeft wat ons betreft genoeg tijd gekost”, zei Hanemaaijer. Bij VVD-er Anton van der Aar schoot dat in het verkeerde keelgat. “Ik maak absoluut bezwaar tegen zo’n opmerking. Dat is een belediging van overige raadsleden. Als u zo met ons om wil gaan, gaan wij dat ook op die manier met u om”, aldus van der Aar. Hoewel het debat en de bijbehorende raadsvergadering beëindigd waren, is de strijd in de raadszaal van de gemeente Dongeradeel nog lang niet gestreden.

Bron: waldnet.nl, 6 april 2017