Omrop Fryslân by rippetysje Peaskespektakel ‘Hemelse Liefde’

  • Berichtcategorie:politiek

peaskespektakel_dokkum1

En doe kaam Omrop Fryslân hjoed samar del by ús rippetysje foar it Peaskespektakel ‘Hemelse Liefde’ kommende snein yn de Bonifatiuskapel yn Dokkum. Alfêst in priuwke! En allegear komme snein fansels!

Sjoch: http://www.omropfryslan.nl/nijs/dokkum-makket-him-op-foar-peaskespektakel-hemelse-liefde (wy sitte yn it filmke op 1:33)