Opnieuw beëdigd als wethouder

  • Berichtcategorie:politiek

En door! Heel erg mooi om gisteravond opnieuw beëdigd te zijn als wethouder van deze prachtige gemeente. Met naast de portefeuille Sociaal Domein, Welzijn en Onderwijs die ik al had, deze periode ook Financiën.

Met name financieel staan we de komende tijd voor stevige opgaven, ook in relatie tot het onderwijs; met de realisatie van de huisvestingsplannen van de scholen in onze gemeente. Daarnaast staat het Sociaal Domein onder druk. Vanwege landelijke problematiek, door te weinig personeel en ook hier: te weinig geld.

Kortom: een uitdagende en belangrijke portefeuille, waar ik me graag de komende jaren vol voor inzet. Met mooie plannen om zaken, samen met de Mienskip en onze partnerorganisaties (onderwijs, welzijnswerk, Dokwurk…), dichterbij, beter en goedkoper te organiseren. Sin oan!