Panelgesprekken RVS en Hi!Noord

  • Berichtcategorie:politiek

Vandaag nam ik, als voorzitter van de Friese Preventieaanpak, twee keer deel aan een panelgesprek in De Harmonie in Leeuwarden.

Vanochtend tijdens de regiobijeenkomst van RVS (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) over hun essay ‘De regio als redding?’ en vanmiddag tijdens de bestuurlijke sessie ‘Naar een Noord-Nederlandse Gezondheidsagenda’ op het Gezondheidsfestival van Hi!Noord. Deels gingen deze gesprekken over dezelfde thema’s.

We staan voor grote uitdagingen in de zorg: de zorgkosten rijzen de pan uit, het aandeel ouderen neemt sterk toe en er is een groot tekort aan zorgpersoneel. Hoog tijd dus voor ingrijpende veranderingen. Tijdens de panelgesprekken heb ik dan ook gepleit voor meer en structurele inzet op preventie. Daarbij moet ingezet worden op bewegen en ontmoeten voor alle levensfasen; door sociale activiteiten op het gebied van sport, muziek, kunst en vrijwilligerswerk die geworteld zijn in de lokale gemeenschap. Daarmee wordt ingezet op vitaliteit en een sociaal netwerk waar mensen op terug kunnen vallen. Het welzijnswerk vervult bij de uitvoering, wat mij betreft, een belangrijke rol.

Gemeenten zijn aan zet en regionale samenwerking is daarbij van groot belang. Er zijn namelijk grote verschillen tussen gemeenten en regionale samenwerking zorgt dat gemeenten zich aan elkaar kunnen optrekken. In de provincie Fryslân heeft die samenwerking al gestalte binnen de Friese Preventie Aanpak. Er wordt nu hard gewerkt om die samenwerking te vertalen in concrete acties en resultaten, waarbij vooral ook bestaande initiatieven in de provincie worden versterkt.

Tot zover een korte samenvatting. Binnenkort ga ik hier graag uitgebreider op in.

Dank voor de foto, Marianne Poelman.