Raadsbrede steun voor noodopvang vluchtelingen

  • Berichtcategorie:politiek

azcdokkumcoa

Op vragen van Dongeradeel Sociaal was wethouder Boorsma afgelopen donderdag nog voorzichtig met uitlatingen over de uitkomst van het gesprek met het COA over de noodopvang van vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen. Inmiddels is wel duidelijk dat hier raadsbrede steun voor is.

Gesteund door deze uitspraak van de raad gaat de wethouder nu, in samenspraak met het COA, de mogelijkheden verder onderzoeken. Pas als er meer duidelijkheid is, zal de wethouder hier verdere uitspraken over doen, om zo het proces niet te frustreren.

Update 27/11/2014: Op vragen van DS geeft de wethouder aan dat bij het zoeken naar geschikte locaties ook nadrukkelijk panden in beeld zijn die door de bevolkingskrimp leeg staan.