Wethouder Jouke Douwe de Vries: ‘Inzetten op preventie’

Op het eerste gezicht lijkt wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân vanuit zijn portefeuille weinig raakvlak te hebben met ondernemers. ,,Maar toch streven we gezamenlijke doelen na als overheid en bedrijfsleven, vooral als het gaat om de gezondheid van mensen en werknemers.”

Om de kwaliteit van de zorg de komende jaren op hetzelfde niveau en betaalbaar te houden, moeten er maatregelen worden genomen. Inzetten op preventie is daarbij van groot belang, aldus De Vries, die zorg, welzijn, onderwijs en financiën in zijn portefeuille heeft.

Niet alleen binnen de gemeente Noardeast-Fryslân staat preventie hoog op de agenda, maar ook provinciaal en landelijk heeft het volop de aandacht. In Fryslân werken Friese gemeenten, maar ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, het UWV, GGD Fryslân en diverse (zorg)organisaties samen in het bestuurlijke platform van de Friese Preventie Aanpak (FPA), waarvan De Vries voorzitter is. ,,Samen proberen we van jongs af aan een gezond leven te stimuleren, we willen gezondheidsklachten voorkomen of vroeg signaleren. Een gezonde en gelukkige Friese bevolking heeft tot gevolg dat er minder vaak of snel een beroep wordt gedaan op de zorg. Het zorgt ook voor minder ziekteverzuim binnen bedrijven. Veel ondernemers zijn er al mee bezig, door meer aandacht te besteden aan ergonomisch werken, het verminderen van werkstress en het voorkomen van fysieke klachten. Zo streven we dezelfde doelstelling na als overheid en bedrijfsleven.”

“Een gezonde en gelukkige Friese bevolking heeft tot gevolg dat er minder vaak of snel een beroep wordt gedaan op de zorg.”

Gezondheid
De overgang maken van zorg naar gezondheid is van groot belang, dat vindt ook de rijksoverheid. Met het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt deze doelstelling onderstreept en van overheidsgeld voorzien. Het belang van een solide sociale basis wordt benadrukt. ,,Zorg en welzijn moeten we meer aan elkaar verbinden. Zo is het belangrijk om activiteiten te organiseren in de buurt, dat mensen elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen. Kortom, om het welzijn te versterken, eenzaamheid tegen te gaan en de nadruk te leggen op ‘samenredzaamheid’ in plaats van ‘zelfredzaamheid’. Als gemeente kunnen we hieraan bijdragen door goede voorzieningen te creëren, zoals dorpshuizen, sportaccommodaties en culturele voorzieningen”.

,,We moeten nu aan de voorkant investeren in preventie, om zo op de lange termijn geld te besparen,” meent de wethouder, die financieel zwaar weer ziet aankomen voor de gemeenten. ,,De gemeenten krijgen vanaf 2026 veel minder geld van de overheid. We hebben hier als Friese gemeenten al de noodklok over geluid richting Den Haag. Het is hierdoor voor gemeenten moeilijk om te plannen en meerjarige investeringen te doen. Daarom hebben we in Noardeast-Fryslân besloten om nu te investeren in zaken die later financieel voordeel opleveren. Zo koppelen we zorg en onderwijs aan elkaar door jeugdzorg zoveel mogelijk op scholen aan te bieden. Dit is goedkoper dan individuele zorgtrajecten aan te bieden. ”

Bouw
In het onderwijs – een ander onderdeel van De Vries zijn portefeuille – gaat het vooral om onderwijshuisvesting. ,,We werken daarbij samen met bouwondernemers. Ook kijken we naar mogelijkheden voor industriële en flexibele bouw om zo de kosten lager te houden. Dat kan ook, omdat in school na 40 jaar vaak aan vernieuwing toe is en niet honderden jaren hoeft te staan. Ook al kan dat met industriële bouw vandaag de dag ook prima.”

De scholieren zijn de toekomstige arbeidskrachten. Samen met Dokwurk en Wurkstart wordt geprobeerd om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren. ,,We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een Jongerenpunt. Zo proberen we jongeren, die extra ondersteuning nodig hebben, de stap naar de arbeidsmarkt goed te laten maken. Zo blijkt dat er vanuit mijn portefeuille toch diverse raakvlakken zijn met ondernemers.”

Bron: Ondernemend Netwerk Noordoost

Foto: Marit Anker