Zo snel mogelijk fuseren

  • Berichtcategorie:politiek

In de raad van Dongeradeel spraken we 5 september jl. over de laatste ontwikkelingen m.b.t. gemeentelijke herindeling in Noordoost-Fryslân. Ik deed daarbij een oproep aan Dantumadiel en Ferwerderadiel om op korte termijn toch in te zetten op een bestuurlijke fusie in DDFK-verband.

Alleen een ambtelijke fusie, waar Dantumadeel en Ferwerderadeel op inzetten, werkt niet. Dat bleek ook in 2008, toen het NOFA-samenwerkingsverband in Noordoost-Fryslân werd stopgezet. Er moesten steeds vier gemeenteraden zich buigen over de plannen binnen NOFA en dat werkte erg inefficiënt en vertragend. Vervolgens kwamen de colleges van DDFK met plannen voor een gemeentelijke herindeling. Maar we spreken anno 2013 nog steeds over ‘Dokkumerland’, de naam die de colleges destijds opperden voor de nieuwe gemeente.

Opvallend daarbij is dat zelfs gelieerde partijen, zoals de CU en PvdA, in de vier gemeenten het niet met elkaar eens zijn over de vorm van de fusie: bestuurlijk of alleen ambtelijk. Ik zette die constatering op Twitter.

Wethouder Jelle Boerema van Kollumerland reageerde daarop met: “Wellicht alle 4 raden binnenkort maar eens bij elkaar zetten.” Waarop ik twitterde: “Lijkt me prima plan. Iets voor colleges om te organiseren?” Wordt vervolgd.

Zie ook artikel in LC.

20130910-235004.jpg