Zorgen over opvang minderjarige statushouders Dokkum en overlast eigen jeugd

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Er is bij een aantal buurtbewoners en politieke partijen zorg over de komst van twaalf minderjarige vluchtelingen naar een pand in de Keppelstraat in Dokkum. Dat bleek woensdag bij een besloten inloopavond voor betrokkenen in de IJsherberg. Maar ook bleek dat er misschien nog wel veel meer zorg is over de overlast die de eigen jeugd in de weekenden veroorzaakt.

UPDATE: In de raadsvergadering van 23 februari heeft een ruime meerderheid van de raad (25 voor en 3 tegen) zich positief uitgesproken over het initiatief van Nidos om te komen tot een opvang voor minderjarige statushouders in de Keppelstraat in Dokkum. Burgemeester Kramer deed, als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, de toezegging dat hij handelend zal optreden tegen de overlast in de Keppelstraat. Daarmee ontstond breed draagvlak, ook bij de omwonenden, om de opvanglocatie te kunnen starten. Lees ook: Kleinschalige opvang minderjarige statushouders in Dokkum

“Wy bin best wol skrokken wat der yn ‘e wykeinen bard. Alle pizzadoazen lizze op strjitte. Auto’s en finsterbanken wurde besmeurd. En stel no dat je dêr tolve statushâlders tsjinoer sette. Mei alle respekt, om trije oer nachts binne se faak net sa fris mear by de holle. At dizze opfang der komt dan kin dat wolris in swiere dobber wurde,” zo denkt Buwalda.

GAAT TE SNEL

Vorige week kwam in het nieuws dat twaalf jonge vluchtelingen, tussen de 15 en 21 jaar, vanaf juni dit jaar in Dokkum gehuisvest worden. Donderdagavond moet de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân er een klap op geven. Dat gaat een aantal politieke partijen te snel, zo ook BVNL.

“Wy ha heard dat it healwei foarich jier al bekind wie en frege om wat mear aktyf te ynformearjen. Ja, dit fine wy dan ryklik let,” aldus BVNL-raadslid Siebe Jan Vogelzang. Wethouder Jouke Douwe de Vries geeft aan dat het verzoek er inderdaad al langer ligt. “Mar wy ha bewust ien momint keazen om de ried en omwenners te ynformearjen.”

BLIJ MET TOEZICHT

Bij de bijeenkomst in de IJsherberg waren zo’n 25 mensen aanwezig. Buurtbewoner Patrick Scheper is toch wel weer wat wijzer geworden. “Bijvoorbeeld dat er 24/7 toezicht is, dat was niet in de brief vermeld. En het was wel interessant om meer informatie te krijgen over hoe de jongeren gaan leven. Wat mij betreft zijn ze welkom.”

Het verzoek voor de opvang komt bij het Nidos vandaan, een landelijke organisatie die zich bezighoudt met de opvang en bescherming van minderjarige vluchtelingen. Zij willen nog geen toelichting geven maar geven binnen een paar weken definitief uitsluitsel of de opvang van jonge statushouders in Dokkum halverwege dit jaar wel of niet doorgaat.

Bron: RTV NOF