40.000 euro voor IHP en nog geen stap verder

  • Berichtcategorie:politiek

dockingaparklaan

Afgelopen donderdag hebben we in de raad onze grote teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken rond het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. In november 2010 lag er al een onderzoeksplan. Kosten: 40.000 euro. Maar in die 3 jaar is er niets, maar dan ook helemaal niets, gebeurd. Nou ja, de neuzen staan nu wel in dezelfde richting, zegt de wethouder. Scholen en gemeente gaan nu gezamenlijk werken aan het huisvestingsplan. En de kosten daarvan? Die zijn nog onduidelijk.

De coalitiepartijen spraken nog geen oordeel uit over de gang van zaken rond het IHP. Zij hebben in 2010 immers opdracht gegeven tot het opstellen van een IHP, om zo klaar te zijn voor de bevolkingskrimp en om de huisvestingskosten, die voor rekening van de gemeente zijn, te kunnen beheersen. Nu, 3 jaar later, wordt de pijn van het ontbreken van een IHP al gevoeld. Scholen kampen met leegstand of ruimtegebrek, worden gedwongen noodgrepen te doen en speelzalen worden gesloten bij gebrek aan beleid en een integrale visie.

Wat ons betreft is dit de wethouder aan te rekenen. Eerder hebben we ons vertrouwen in zijn functioneren al eens opgezegd en ook hier heeft hij, naar onze mening, veel te afwachtend en veel te weinig sturend in gehandeld.

In het ‘nieuwe’ onderzoeksplan voor het IHP missen wij bovendien duidelijke doelen en een goede financiële onderbouwing van de kosten. Wij hebben de wethouder gevraagd om het plan op deze punten aan te passen, voordat het over twee weken ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Wij vinden namelijk wel dat het IHP er moet komen. Daarvoor is het te belangrijk. We moeten een antwoord hebben op de krimp en de kosten binnen de perken houden.

Maar waar het IHP er al lang had moeten liggen, moet het hele proces nog helemaal van voren af aan beginnen. Met eerst visievorming, dan weer overleg met de scholen en ga zo maar verder… Wij zijn benieuwd of de coalitie de wethouder opnieuw de hand boven het hoofd zal houden.