Dongeradeel Sociaal: ‘Zonder Súd Ie sluitende begroting mogelijk’

  • Berichtcategorie:politiek

sud_ie_begroting

Zonder dure projecten, zoals de Súd Ie, is het mogelijk om tot een sluitende meerjarenbegroting voor de gemeente Dongeradeel te komen. Dat laat de nieuwe partij Dongeradeel Sociaal zien in haar alternatieve begroting.

Verdergaande bezuinigingen op sociaal culturele voorzieningen als het zwembad en de muziekschool zijn dan niet nodig. Dongeradeel Sociaal, in de raad vertegenwoordigd door de fractie De Vries/Van der Galiën, laat in haar begroting positieve resultaten zien voor de jaren 2014 t/m 2017; oplopend tot een plus van 9 ton in 2017.

In de huidige begroting is sprake van een sluitende begroting voor 2014, maar is er een tekort van ruim 2 miljoen voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Het college van B&W stelt daarom een nieuwe bezuinigingsronde voor, waarmee structureel een bedrag van 2,5 miljoen bespaard moet worden.

In juli, tijdens de behandeling van de perspectiefnota, ageerde de fractie De Vries/Van der Galiën al tegen deze bezuinigingen en opperde de fractie om het Súd Ie-project te laten varen.

Zonder dure projecten en een aantal extra bezuinigingen laat Dongeradeel Sociaal nu zien dat een sluitende meerjarenbegroting tot de mogelijkheden behoort. Bij die extra bezuinigingen gaat het om besparingen die het college al voornemens was door te voeren, zoals een reductie van de kosten voor het kapitaalgoederenbeheer en de sociale werkvoorziening NEF.

De fractie De Vries/Van der Galiën zal, namens Dongeradeel Sociaal, de alternatieve begroting inbrengen tijdens de begrotingsbehandeling op 31 oktober a.s.

Lees hier de alternatieve begroting van Dongeradeel Sociaal