• Berichtcategorie:pierke

Pierke jiergong 4 (LinKk 2014-2015)

Deze cartoons zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gepubliceerd. 1. Senuwen 2. Skoare 3. Swarte Pyt 4. Ko 5. Epke 6. Degradaasje

  • Berichtcategorie:pierke

Pierke jiergong 3 (LinKk 2013-2014)

Deze cartoons zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gepubliceerd. 1. Berch 2. 1D 3. Kryst 4. iPad 5. Twitter 6. Learares

  • Berichtcategorie:pierke

Pierke jiergong 2 (LinKk 2012-2013)

Deze cartoons zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gepubliceerd. 1. Frank en Stijn 2. Foufyts 3. Harkje 4. Pystoal 5. Peste 6. Fuortbal

  • Berichtcategorie:pierke

Pierke jiergong 1 (LinKk 2011-2012)

Deze cartoons zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gepubliceerd. 1. Fersiere 2. Kroade 3. Swier 4. Lessen 5. Bieber 6. Rapport