Coalitiebreuk in Noardeast-Fryslân: SIN stapt uit college

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – De coalitie in Noardeast-Fryslân is geklapt. Oorzaak: de discussie en het proces rondom het asielzoekerscentrum in Dokkum. Sociaal in Noardeast-Fryslân heeft donderdagavond besloten om uit het college te stappen. Wethouders Jouke Douwe de Vries en Rebecca Slijver leggen beiden hun functie neer. 

De gemeenteraadsvergadering werd uiteindelijk in totaal voor meer dan een uur geschorst. FNP en Gemeentebelangen waren alle tijd tegen een AZC in de gemeente. SIN was altijd al voor, ook al stemden zij wel in met het draagvlakonderzoek. Binnen de coalitie werd er toen ook een ‘vrije kwestie’ van gemaakt.

De oorzaak van de breuk is de vermeende AZC-motie die door FNP, Gemeentebelangen, BVNL, VVD en PvdA werd ingediend. De motie om geen AZC te willen op de drie aangewezen voorkeurslocaties en in te zetten op de huisvesting van statushouders werd uiteindelijk aangenomen, omdat er een meerderheid voor de motie stemde. 15 raadsleden voor, 12 tegen.

Bron: RTVNOF