Dodenherdenking in Westergeest

  • Berichtcategorie:politiek

WESTERGEEST – Een stille tocht werd er gelopen vanaf MFC de Tredder naar de begraafplaats in Westergeest. Daar werd iedereen welkom geheten door Wierd Kooistra namens Plaatselijk Belang. Na hoornsignaal 2 minuten stilte en daarna werd Taptoe Infanterie en het Wilhelmus door Durk Bijlstra gespeeld. Daarna kwam een toespraak van Wethouder Jouke Douwe de Vries en werden gedichten voorgelezen door Lieke Minnema en Wieke van Assen namens de Bassischool De Bining.

Daarna volgde de kranslegging door Wethouder Jouke Douwe de Vries namens de gemeente. Hester Adema en Jelke Piet Tjalsma legden een krans namens Plaatselijk belang Westergeest. Anke van Kammen legde een krans namens Basisschool de Bining. Daarna kon iedereen zijn of haar bloemen  neerleggen bij de graven van de omgekomen soldaten.

Lees hier verder: https://www.rtvnof.nl/dodenherdenking-westergeest-3/566658/

Foto’s: Ulbe de Jong