Dongeradeel schrapt geen dure projecten en bezuinigt 2,5 miljoen

  • Berichtcategorie:politiek

sud_ie_begroting

Alle andere fracties in de raad legden gisteravond onze alternatieve begroting naast zich neer en weigerden dure projecten, zoals het Súd Ie-project, te schrappen. Ze stemden bovendien in met 2,5 miljoen aan bezuinigingen, waardoor wederom voorzieningen als het zwembad, de muziekschool en het welzijnswerk onder vuur dreigen komen te liggen. Onvoorstelbaar en zeer teleurstellend, wat ons betreft.

De fracties van FNP en PvdA gingen zelfs niet eens op onze voorstellen in en namen onze alternatieve begroting slechts voor ‘kennisgeving’ aan. Andere fracties schoven een besluit over de Súd Ie voor zich uit naar november, als er een definitief ‘go’ of ‘no go’ van de raad wordt gevraagd. Ze lieten echter wel de 7 ton in de begroting staan die we ieder jaar reserveren voor economische stimuleringsprojecten. Vraag is dan ook in hoeverre de discussie in november er nog toe doet. Zelfs fracties die eerder zeiden dat ze gingen voor alle projecten uit het Kuorke en anders niets, krabbelden nu terug en willen nu toch kijken of het Súd Ie-project door kan gaan.

En dat betekent dat er de komende jaren fors bezuinigd moet worden. Alle andere fracties stemden dan ook in met een structureel pakket aan bezuinigingen van 2,5 miljoen. Op welke posten dat zal zijn, mag de nieuwe raad over gaan beslissen, maar duidelijk is dat er ‘indringende keuzes’ moeten worden gemaakt; met name op het gebied van de de niet-wettelijke taken, zoals de muziekschool, het zwembad, welzijnswerk, sport en verenigingen.

Wij zullen ons daar tegen blijven verzetten, omdat wij in onze alternatieve begroting hebben laten zien dat dat niet nodig hoeft te zijn, tenminste als we dure projecten als de Súd Ie schrappen. We hebben uiteindelijk dan ook tegen de begroting 2014 gestemd.

Lees ook het artikel op Wâldnet