Dongeradeel Sociaal kritisch op ruim ton overschrijding bij Sinterklaasintocht

  • Berichtcategorie:politiek


 
In de Leeuwarder Courant stond vandaag ‘Raad mild over duurdere intocht’. Nou, wij niet! Wij waren de enigen die kritische vragen stelden over de forse overschrijding van het budget met € 115.000,-. Het is en blijft immers gemeenschapsgeld! Dit werd met name door ABD en FNP niet gewaardeerd. Zij namen ons zelfs kwalijk dat wij ook de kritische opmerkingen van onze volgers op Facebook in de vergadering naar voren brachten. Tja, je bent volksvertegenwoordiger of niet.

Zo stelden we de vraag of alle punten waar nu de overschrijdingen op zijn, niet te voorzien waren geweest. Zo wist je toch dat er extra personeel ingezet moest worden en dat er gebaggerd moest worden. Ook de extra veiligheidsmaatregelen die al langere tijd in Nederland verplicht zijn vanwege terreuraanslagen, waren, naar onze mening, te voorzien geweest. Verder kwamen er minder sponsorgelden binnen. Even informeren van onze kant leverde het antwoord op, dat ondernemers ook al fors meebetalen aan de Admiraliteitsdagen en dat bij de intocht geen reclame-uitingen waren toegestaan. Kortom, ook dit had het college kunnen weten.

Zoals gebruikelijk werd door het college, dit keer uit hoofde van burgemeester Marga Waanders, de boel weer uitgebreid in perspectief geplaatst en recht gepraat; hoe krom het ook dit keer weer is. Volgens burgemeester Waanders had het al met al amper meer gekost. De andere partijen in de gemeenteraad kwamen met soortgelijke opmerkingen.

Tot slot vroegen wij nog aandacht voor de ARHi-procedure (Algemene Regels Herindeling). Die procedure moet doorlopen worden als je gaat op korte termijn gaat herindelen. Dat betekent dat je toestemming moet hebben van de andere herindelingspartners, als je grote uitgaven wilt doen. Volgens burgemeester Waanders hebben Kollumerland en Ferwerderadiel ingestemd met de intocht. Volgens onze informatie is pas achteraf, dus toen de intocht door de NTR al aan Dokkum was toegewezen, met onze buurgemeenten hierover gesproken.

En zo zijn we als gemeente weer ruim een ton aan gemeenschapsgeld lichter die straks weggemoffeld gaat worden in de jaarrekening 2017. Een uitgebreidere evaluatie van de intocht volgt trouwens nog.

Foto: RTV NOF

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/jddevries/posts/1143417732461019

Het artikel in de Leeuwarder Courant van 19 januari 2018: