Fennewei veilig!

  • Berichtcategorie:politiek

Er wordt vaak veel te hard gereden op de Fennewei bij Hantumhuizen. Met een motie wilde Dongeradeel Sociaal, samen met de PvdA, hier wat aan doen. Maar de motie kreeg geen steun, wel een motie van de coalitie en CU voor het plaatsen van een smiley-bord en een gesprek met de school en buurt. Dat gaat Dongeradeel Sociaal en PvdA niet ver genoeg. Er moet dringend actie worden ondernomen!

In dit filmpje gaan we er verder op in.