Gedoe over supermarkten, coalitie uit de bocht

  • Berichtcategorie:politiek

Het begon een paar weken geleden met een mededeling van wethouder Albert van der Ploeg dat de gemeente Dongeradeel de vergunning voor de uitbreiding van de Aldi in Dokkum te lang had laten liggen. Daardoor werd de vergunning ‘van rechtswege’ verleend, terwijl het College van B&W die vergunning anders tegengehouden zou hebben. Naar aanleiding van die mededeling mocht verder niet gediscussieerd worden, dus vroegen VVD en DS/S!N voor de raadsvergadering vorige week een interpellatiedebat aan. Op hetzelfde moment kwamen CDA, FNP, ABD en CU met een onduidelijke motie over het supermarktbeleid, terwijl de eigen wethouders daar, met een duur adviesbureau in de hand, nog hard aan werken. Het leverde veel gedoe op tijdens de raadsvergadering, waarbij de coalitie uiteindelijk eieren voor haar geld koos.

De raadsvergadering begon met een stukje ‘powerplay’ van de coalitie. CDA, FNP en ABD wilden, gesteund door de CU, dat hun motie eerst werd behandeld, terwijl het gebruikelijk is om met een interpellatiedebat te beginnen. Een interpellatiedebat weegt namelijk zwaarder dan een motie. Vreemd genoeg ging burgemeester Marga Waanders hierin mee en bracht zij het voorstel van de coalitie in stemming, waardoor het voorstel om met de motie te beginnen uiteraard met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Zowel fractievoorzitter Anton van der Aar van de VVD als fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van DS/S!N lieten vervolgens geen spaan heel van de motie, die in onduidelijk Fries was opgesteld. Als gewezen docent Fries wees De Vries fijntjes op alle onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de motie. Zo wordt er in de motie gesteld dat de bestaande vloeroppervlakte van de supermarkten als richtlijn moet worden genomen en dat het binnen het bestemmingsplan moet passen, terwijl even verderop staat dat alle vormen van uitbreiding ‘naar behoefte’ mogelijk gemaakt moeten worden.

De Vries kreeg hierin bijval van wethouder Esther Hanemaaijer die aangaf nog steeds druk bezig te zijn met het opstellen van een supermarktstructuurvisie. Een adviesbureau heeft daarvoor inmiddels een rapport geschreven. De Vries vroeg zich dan ook af of de coalitie met de motie het eigen college misschien ‘een draai om de oren’ wilde geven. Daar gaf de coalitie wijselijk geen antwoord op. Lolke Folkertsma van de FNP kwam niet verder dan te stellen dat het lezen van een motie een kunst is. Waarop De Vries hem even later teruggaf dat ook het schrijven van een motie een hele kunst blijkt te zijn en het maken van beleid een nog grotere.

Na dit tegengas, ook van de eigen wethouders, besloot de coalitie vervolgens de motie niet in stemming te brengen.

Interpellatiedebat
Tijdens het interpellatiedebat dat volgde, legde wethouder Albert van der Ploeg helder en duidelijk uit waar het misgegaan was met de vergunningsbehandeling voor de nieuwbouw van de Aldi in Dokkum. Hij trok zelf het boetekleed aan dat hij de wettelijke termijnen niet beter in de gaten had gehouden en hij gaf aan dat ook de ambtenaren hier enorm mee in hun maag zaten. Een dergelijke fout zal niet snel weer gemaakt worden, zo zei hij. Ook antwoordde hij op vragen van de VVD en DS/S!N dat er geen extra kosten aan de fout zijn verbonden en dat er ook geen precedenten zijn geschapen voor de uitbreidingsplannen van andere supermarkten.

Daarmee was zowel voor DS/S!N als de VVD de kous af en kwamen zij niet met de motie van afkeuring die zij klaar hadden liggen.

Al met al veel gedoe over de supermarkten; met een coalitie die bijna uit de bocht vloog.

Ondertussen wachten veel supermarkten nog steeds op groen licht voor hun uitbreidingsplannen. Winstpunt is misschien dat die plannen nogmaals onder aandacht zijn gebracht en dat de raad duidelijk aangaf dat er haast gemaakt moet worden met het geven van duidelijkheid. Zo lichtte wethouder Hanemaaijer al een tipje van de sluier op over de uitbreiding van de Jumbo in Dokkum. Volgens haar zit er schot in de onderhandelingen en verwacht zij er binnen een paar maanden met de Jumbo uit te zijn. Dat zou heel mooi zijn. We zullen het kritisch blijven volgen.

Lees hier de motie van de coalitie
Lees hier de vragen van VVD en DS/S!N tijdens het interpellatiedebat