Geen extra euro’s voor Holwerd aan Zee

  • Berichtcategorie:politiek

holwerdaanzee

Bron: Waldnet.nl, 24 november 2016

HOLWERD – De gemeente Dongeradeel stelt geen eenmalige bijdrage van 5000 euro beschikbaar aan de projectorganisatie van Holwerd aan Zee. Dat besloot de gemeenteraad donderdagavond. Vanuit de gemeente wordt ieder jaar al 72.000 euro aan de stichting beschikbaar gesteld. Daarnaast steunt ook de provincie Fryslân het initiatief met een recente bijdrage van 15.000 euro. Het voorstel van Dongeradeel Sociaal om een extra bedrag vrij te maken sneuvelde daarom aan het einde van de raad.

De stichting Holwerd aan Zee heeft van de gemeente een gebouw ter beschikking gekregen en krijgt daarnaast fulltime ondersteuning van een ambtenaar. Uit het Mienskipsfûns van de provincie komt eveneens een bijdrage. De motie van Dongeradeel Sociaal waarin werd gevraagd om een bedrag voor het geven van presentaties, het ontvangen van groepen etcetera werd door raadsleden sympathiek genoemd. Omdat het bedrag van de provincie ook kan dienen als procesgeld, was er geen steun voor het toekennen van extra financiën vanuit Dongeradeel. De raad spraak wel opnieuw haar unanieme steun uit voor het project.

Holwerd aan Zee
Het dorp Holwerd verpaupert en komt zelf met een voorstel dat alle betrokkenen enthousiast maakt. Bewoners, water ingenieurs, ondernemers, kunstenaars en natuurliefhebbers zien er voordelen in en willen er mee aan de slag. Op de plek waar men vijftig jaar geleden de Waddenzee verder wilde inpolderen, is een plan ontstaan in tegenovergestelde richting, waarbij de natuurlijke dynamiek juist meer ruimte krijgt.

Naschrift: Navraag bij de Stichting Holwerd aan Zee leert dat het geld uit het Mienskipsfûns inmiddels op is. Er ligt gelukkig een toezegging van wethouder Albert van der Ploeg dat hij samen met Holwerd aan Zee gaat kijken naar de subsidie voor volgend jaar.

Lees hier de motie