Financieel ‘broddelwerk’ gemeente Dongeradeel

  • Berichtcategorie:politiek

Dongeradeel ziet tonnen euro’s over het hoofd

Bron: Waldnet.nl, 25 november 2016

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft bijna 3 ton euro over het hoofd gezien bij het opstellen van de tweede tussenrapportage. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. De verkoop van het schoolgebouw in Brantgum leidde volgens de gemeente tot een éénmalig voordeel. Er werd echter geen rekening gehouden met de resterende boekwaarde van het gebouw van € 294.500, constateerde de financiële commissie in haar advies. Het leidde tot grote onvrede van zowel de oppositie als de coalitie. De woede van de coalitie bleek echter vooral politiek spel.

FNP raadslid Lolke Folkertsma – tevens voorzitter van de financiële commissie die onder andere het ontbrekende bedrag ontdekte – begon ongewoon fel tegen het college van burgemeester en wethouders. “Wy binne dit net went fan it kolleezje. We krije der in rare smaak fan yn ‘e mûle”, sprak Folkertsma. Hij doelde daarmee niet alleen op de flaters met bedragen, maar ook de wijze waarop een jaarsalaris aan ontslagvergoeding aan de voormalige havendirecteur van Lauwersoog in de boeken kwam. “Dit fertsjinnet gjin schoonheidsprijs”, vond Folkertsma. Ongewone taal van de FNP. “Het lijkt wel of de FNP in de oppositie zit”, constateerde VVD’er Anton van der Aar. Daar kwam hij later op terug.

Woorden die wel stand hielden waren die van fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. Hij vond dat het college ‘broddelwerk’ had geleverd door zulke kapitale missers te maken. Wethouder Albert van der Ploeg dacht daar anders over en vond die woorden te zwaar. Zijn CDA-collega Willem van der Bent vond dat dan wel weer kunnen. “Als het gaat om de blunders die gemaakt zijn, dan is dat wel broddelwerk”. En dat aspect werd door van der Ploeg ook ruiterlijk erkent. “De ried hat gelyk”. Overigens werd nog steeds niet helemaal duidelijk wat, waar en waarom de gemeente Dongeradeel de voormalige havendirecteur een jaarsalaris heeft meegegeven en of de kosten nu wel of niet met de gemeente de Marne gedeeld kunnen worden.

VVD-raadslid Anton van der Aar vond dat het politieke spel heel slim gespeeld werd donderdagavond. “Dit is heel slim gespeeld van de coalitie. Want aanvallen is de beste verdediging”, aldus van der Aar. “Wethouder, wethouder. U had dit kunnen voorkomen”, vond de Dokkumer. Een cynische opmerking kwam er ook van Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. “Sa gau stappe we dus wer oer tonnen hinne”, merkte de Vries op. Wethouder van der Ploeg kon de raad ook niet helemaal geruststellen. Vanwege een hoge druk op de organisatie vanwege de aanstaande herindeling is het nog een wonder dat veel zaken wel goed gaan in de gemeente, vond van der Ploeg. “Dat wol net sizze dat der gjin flaters mear makke wurde sil”. Het voorstel van het college om het positieve resultaat over 2016 tot dusver alvast af te boeken op de kosten voor De Centrale As werd ook niet gehonoreerd. De raadsleden staken daar unaniem een stokje voor door een motie in te dienen. Over het geld dat in Dongeradeel overblijft – zo’n 1,3 miljoen euro – wordt daarom pas bij de voorjaarsnota besloten hoe er mee wordt omgegaan.