Geen sociale commissie in Dongeradeel

  • Berichtcategorie:politiek

zorgwmo_geensoccie

In mei kwam Dongeradeel Sociaal met het idee om een sociale commissie in te stellen met deskundigen vanuit of dichtbij de raad. Die commissie zou de raad gevraagd en ongevraagd van adviezen kunnen voorzien over welzijn, sociale zaken, zorg, re-integratie, sociale werkvoorziening, WMO, jeugdzorg en AWBZ. Allemaal specialistische zaken waar het gemiddelde raadslid lang niet alle ins en outs van kent.

Het idee voor de sociale commissie werd op Twitter en Facebook meteen positief ontvangen en leverde enthousiaste reacties op van diverse raadsleden en experts die wel zitting wilden nemen in deze commissie. Dongeradeel Sociaal werkte daarop het voorstel uit en de afgelopen maanden werd het besproken in de andere raadsfracties. Met als teleurstellende uitkomst dat de andere fracties het idee achteraf toch niet zo zien zitten, zo meldden zij onlangs in het Presidium, de agendacommissie van de gemeenteraad waarin alle fractievoorzitters zitting hebben.

“Nog een commissie en nog meer bureaucratie,” verzuchtte een fractieleider. “Wij volgen wel cursussen en workshops,” zo meldde een ander. Bovendien lag er plotseling ook een voorstel op tafel voor de instelling van een overkoepelende sociale commissie voor alle gemeenten in Noordoost-Fryslân.

Erg jammer en een gemiste kans, wat Dongeradeel Sociaal betreft. Een overkoepelende commissie staat immers op grotere afstand en zal minder gericht zijn op de specifieke situatie in de gemeente Dongeradeel. Bovendien zal zij, vanwege de brede vertegenwoordiging, minder slagvaardig kunnen inspelen op zaken die zich voordoen in onze gemeente.

En de commissie afdoen als ‘nóg een commissie’ en ‘nóg meer bureaucratie’ doet wat ons betreft absoluut geen recht aan het belang van deze commissie. Immers, het gaat om tientallen miljoenen die per 1 januari van het Rijk naar onze gemeente komen en waar nieuw beleid op gemaakt moet worden; met alle gevolgen van dien. En daar krijg je met een paar ‘cursussen en workshops’ echt niet voldoende grip op.

Dongeradeel Sociaal legt zich dan ook niet neer bij het ‘nee’ van de fractievoorzitters in het Presidium. Zij zal er zelf alles aan doen om de nodige expertise binnen de fractie te halen, om zo de sociaal zwakkeren in onze gemeente met raad en daad bij te kunnen staan in alles wat er op ons afkomt op het Sociaal Domein.