Gemeente Noardeast-Fryslân: “Sport en cultuur moet voor iedereen mogelijk zijn”

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Is er thuis geen geld voor sport of cultuur? Dan biedt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur uitkomst. Inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân die leven van een laag inkomen maken hier al volop gebruik van. Bijvoorbeeld voor het betalen van zwem- en muzieklessen, fitness of een bibliotheekabonnement. De gemeente verhoogde het budget hiervoor daarom onlangs met € 50.000,- tot een totaalbedrag van € 85.000,-.

In de gemeente Noardeast-Fryslân leven ongeveer 2400 huishoudens van een laag inkomen. Wethouder Jouke Douwe de Vries hoopt dat nog meer inwoners een beroep gaan doen op het fonds: “As gemeente wolle wy de kommende jierren noch mear ynsette op de beoefening fan sport, muzyk en keunst troch ús ynwenners. It befoarderet net allinne de sûnens, mar ek de moeting en ferbining tusken minsken. Wy binne dan ek bliid dat der hieltyd mear gebrûk makke wurdt fan it Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dêrom hawwe wy koartlyn besletten om it beskikbere budzjet op te heegjen.” Noardeast-Fryslân sloot zich in 2022 aan bij het fonds. Binnen de gemeente zijn diverse intermediairs actief die inwoners kunnen ondersteunen bij het doen van een aanvraag uit het fonds.

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een welzijnswerker, buurtsportcoach of iemand van het gebiedsteam. Ook bij de sport-, muziek- en kunstinstellingen zelf helpen ze graag om in contact te komen met een intermediair. Intermediairs zijn te vinden via de site www.volwassenenfonds.nl/noardeast-fryslan.

Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven van een laag inkomen. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Bron: RTV NOF

Foto: Pexels