Gratis gebruikte fiets voor kinderen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel gaan gratis fietsen uitdelen aan kinderen die er niet eentje hebben. Mensen die nog een oude fiets hebben staan, kunnen die inleveren bij Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk in Dokkum, waar ze worden opgeknapt en daarna verspreid onder de doelgroep.

Donderdagochtend ondertekenden beide gemeenten samen met Stichting Leergeld Friesland-Oost en Dokwurk het ANWB Kinderfietsenplan. De ANWB ontwikkelde dit initiatief in 2015 om elk kind in Nederland aan een fiets te helpen. De leidende gedachte hierachter is dat een fiets noodzakelijk is om mee te doen in de maatschappij en het je wereld vergroot. Bovendien zorgt een fiets ervoor dat je een keuze kunt maken die bij je past.

Wethouder Jouke Douwe de Vries is blij met het initatief. Volgens hem sluit het uitstekend aan bij het armoede- en duurzaamheidsbeleid van zijn gemeente. Hij roept mensen die over een ongebruikte fiets beschikken die in te leveren bij Dokwurk. ,,It is hiel wichtig dat alle bern in goede fyts hawwe. Boppedat is it ek nochris hiel duorsum, want de fyts wurdt ek troch Dokwurk ûnderhâlden.”

Ook zijn collega-wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel prijst het ANWB Kinderfietsenplan. ,,Bern hawwe net sels útkeazen oft se yn in ryk of in earm gesin berne binne. As der bern binne sûnder fyts, moatst altyd meidwaan.” Hoeveel kinderen in zijn gemeente van een rijwiel zijn verstoken, weet hij nog niet exact. ,, Mar dy binne oeral, dat hearden we ek krekt fan Stichting Leergeld en de ANWB. Dat moatte je gewoan stypje.”

Niet iedere ongebruikte fiets kan worden ingeleverd, vertelt ontwikkelcoach Jurjen Kingma van Dokwurk. ,,Wy hawwe foaral belang by bernefytsen en folwoeksen fytsen foar middelbere skoalbern. Mountainbikes en elektryske fytsen binne net geskikt.” Het inleveren van een fiets kan iedere werkdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij de receptie van Dokwurk aan de Hendoweg in Dokkum.

Bron: RTV NOF