Woonlasten dalen in Noardeast-Fryslân

  • Berichtcategorie:politiek

De lokale lasten stijgen, maar niet in Noardeast-Fryslân. Een mooi resultaat van ingezet beleid door raad en college.

Wij merkten dat steeds meer mensen in onze gemeente de afgelopen jaren moeite hadden om financieel rond te komen. Met name door de forse prijsstijgingen. Daarom hebben we, om onze inwoners te ontzien, de laatste jaren de woonlasten bevroren. We hebben de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing niet verhoogd en enkel een inflatiecorrectie toegepast.

We zijn dan ook erg blij dat nu uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat onze gemeente behoort tot een groep van slechts 11 Nederlandse gemeenten waar de woonlasten dalen. In de provincie Fryslân zijn wij zelfs de enige gemeente met dalende woonlasten. Het gaat om een daling van 3,6 procent naar € 812,50 (landelijk: € 951,-) voor een meerpersoonshuishouden. Een daling van ruim € 30,-.

Een mooi resultaat dat we, ondanks de grote onzekerheid over de gemeentefinanciën vanaf 2026, de komende jaren graag vast willen houden.