Historische dakpannen uit beschermd stadsgezicht verwijderd

  • Berichtcategorie:politiek

Meer dan honderd jaar oude dakpannen zijn zomaar uit het beschermd stadsgezicht in de binnenstad van Dokkum verwijderd. De Stichting Oud Dockum diende enkele weken geleden een bezwaar in bij de gemeente, maar tevergeefs. De dakpannen uit Op de Hoogte en de Molenbuurt zijn inmiddels afgevoerd. Dongeradeel Sociaal stelde hier kritische vragen over in de commissievergadering donderdagavond. Wethouder Van der Ploeg beloofde het uit te zoeken en de raad daarover te zullen informeren.

In het bezwaar van de Stichting Oud Dockum, waar dus niets mee gedaan werd, werd de volgende uitleg gegeven over de historische dakpannen.

De panden Molenbuurt 2 t/m 8 zijn in 1981 gebouwd ter vervanging van vervallen panden op deze plek in het kader van de stadsvernieuwing in de binnenstad. Daarbij is bewust aangepast gebouwd zodat het geheel in het beschermde gezicht zou passen. Bovendien zijn toen de oude dakpannen herplaatst op de nieuwe panden opdat het geheel in het dakenlandschap zou integreren. Daardoor vormt het nu een harmonisch geheel met Op de Hoogte 5.

De herplaatste pannen zijn oranje Oude Holle pannen, die zeer waarschijnlijk ouder dan honderd jaar zijn. Het vervangen/verwijderen van deze pannen is een grote aderlating voor de binnenstad, met name omdat deze pannen steeds zeldzamer worden. Praktisch gezien lekken deze pannen wel eens wat door, maar dat is met het destijds aangebrachte dakbeschot geen probleem.

Het pand Molenbuurt 10 t/m 18 (eigenlijk Kleine Oosterstraat 12) is gebouwd in 1905 en is in de recente selectieprocedure als karakteristiek gekwalificeerd. Belangrijk element is daarbij dat de originele dakpannen (rood-oranje gegolfde Friese pan) nog op het pand aanwezig zijn. Ook deze waarschijnlijk lokaal geproduceerde dakpan wordt steeds zeldzamer en zeker in de beschermde Dokkumer binnenstad moet deze gekoesterd en gehandhaafd worden.

In het antwoord van de gemeente op het bezwaar wordt als reden gegeven dat het bij de panden niet om rijksmonumenten zou gaan. Dit staat echter haaks op een advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit 2008. Zie: https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/het-pannendak

Dongeradeel Sociaal vindt het hoog tijd dat er wat dit betreft speciaal beleid wordt gemaakt voor de historische binnenstad van Dokkum.

Reageren? Ga naar https://www.facebook.com/dongeradeelsociaal/posts/927025830787479

Foto’s: Google en Wikimedia Commons