Raadsbreed initiatief ter bescherming van weidevogels

  • Berichtcategorie:politiek

Flora en Fauna, bloemen, vogels en bodemgesteldheid in onze gemeente zijn veelal ondergeschikt aan zaken als de herinrichting van de markt en het plaatsen van een ijsfontein. Onterecht vind Dongeradeel Sociaal, natuur is van levensbelang voor ons voortbestaan en moet doorgegeven worden aan onze kinderen en onze kleinkinderen. De verrommeling en het verdwijnen van het typische Friese landschap met de weidevogels moet gestopt worden.

Daarom heeft Dongeradeel Sociaal in juni een motie ingediend met als doel om de weidevogels in onze gemeente te gaan beschermen. Alle partijen in de raad hebben zich achter deze motie geschaard. Vervolgens is een werkgroep opgericht die allerlei maatregelen heeft voorgesteld. Afgelopen donderdag werd deze voorstellen besproken en overgenomen door alle partijen in de raad.

Eén van deze maatregelen behelst een proef om op diverse plaatsen een ander bermbeleid toe te passen, waardoor bloemen en de daarvan afhankelijke vogels meer kansen krijgen om te overleven. Een andere maatregel is het bewust maken van boeren dat zij anders moeten boeren om weidevogels meer kansen te geven om hun jongen groot te brengen en voor de jongen om te overleven.

De werkgroep die is gevormd gaat verder werken aan de maatregelen die het verdwijnen van de weidevogels en de overige natuur tegengaan. Dongeradeel Sociaal blijft zich inzetten voor de flora en fauna in onze gemeente.

Lees hier het initiatief

Reageren? Ga naar https://www.facebook.com/dongeradeelsociaal/posts/927063257450403

Foto: J.D. de Vries, Dongeradeel Sociaal