Hoe pakt nieuwe Lauwersregeling uit?

  • Berichtcategorie:politiek

lauwersregeling

De Lauwersregeling is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Zij kunnen daarmee een bijdrage krijgen in de kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. De laatste jaren is fors bezuinigd op de Lauwersregeling. En nu ligt er een nieuwe regeling, waarbij een groot deel van de uitvoering, voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar, wordt uitbesteed aan externe organisaties. Hoe gaat dit in de praktijk uitpakken?

Dat is waar Dongeradeel Sociaal zich zorgen over maakt. Wij zijn bang dat veel mensen met een laag inkomen moeite hebben met aanvragen en alle administratieve rompslomp eromheen. Wij wilden daarom dat de nieuwe gebiedsteams daarin gaan ondersteunen en dienden een amendement in, maar dit kreeg geen steun van de andere partijen. Dit gold ook voor ons amendement om de administratieve rompslomp te beperken door de gegevens voor de aanvragen vanuit de gemeente te verstrekken.

Bij de begrotingsbehandeling eind oktober werd nog € 44.000,- bezuinigd op zwemlessen binnen de Lauwersregeling. Dongeradeel Sociaal diende een amendement in om alle kosten voor zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te vergoeden. Ook dit kreeg geen steun van de andere partijen, omdat er geen financiële dekking voor zou zijn. Vreemd genoeg kwam de gemeente enkele dagen later zelf met een nieuwe regeling, waarbij alle kosten voor de zwemlessen wel vergoed worden.

Tot slot wilden wij graag weten of het geld dat naar externe organisaties wel terecht komt bij de doelgroep. Wij willen jaarlijks een overzicht zien van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dit zegde de wethouder toe.

Uiteindelijk hebben wij al onze amendementen ingetrokken en tegen de Lauwersregeling gestemd. Vanwege onze grote zorg rondom de uitvoering. Wij zullen dit goed in de gaten blijven houden.

Lees hier onze amendementen