Kritisch DS na toezeggingen akkoord met bouw sportcentrum

  • Berichtcategorie:politiek

sportcentrumtolhuispark

Dongeradeel Sociaal heeft zich steeds kritisch uitgelaten over de bouw van een nieuw sportcentrum in het Tolhuispark. Het sportcentrum moet de oude sporthal De Trimmer vervangen en bestaat uit het huidige zwembad Tolhuisbad in combinatie met een nieuw te bouwen sporthal. Na een groot aantal toezeggingen van de wethouder besloot de fractie van DS toch in te stemmen.

De kritiek van Dongeradeel Sociaal richtte zich onder andere op de kosten voor de bouw van het zwembad. Exploitant Optisport en Bouwgroep Dijkstra Draisma, de ‘winnaars’ van de openbare inschrijving, zullen het nieuwe sportcentrum echter tegen vergelijkbare kosten bouwen als de kosten die gemoeid zouden zijn met de renovatie van sporthal De Trimmer.

Daarnaast vreesde Dongeradeel Sociaal hogere tarieven voor de bezoekers en gebruikers van het nieuwe sportcentrum. Het zwembadkaartje is sinds 2007, toen Optisport de exploitatie van het zwembad overnam, immers gestegen van € 2,75 tot ruim boven de 5 euro voor een enkel bad. In het plan van eisen voor de exploitatie van het nieuwe sportcentrum zijn echter de huidige gemeentelijke huurtarieven als eis opgenomen. Bovendien mogen er ‘geen substantiële verhogingen’ doorgevoerd worden en moeten de tarieven ‘laagdrempelig’ blijven. Daarnaast zullen er kortingsregelingen komen voor frequente bezoekers.

Verenigingen
Bij de behandeling van het raadsvoorstel bleken de tekeningen van het nieuwe sportcentrum nog niet gepresenteerd te zijn aan de betrokken verenigingen. Zo miste zwemvereniging De Granaet op de tekeningen de toegezegde verenigingsruimtea annex jurykamer. Deze is wel degelijk aanwezig, aldus de wethouder, en zij zegde toe daar nog nader contact over op te nemen met de betrokkenen.

Dongeradeel Sociaal vroeg ook aandacht voor de positie van de tennisvereniging, de camping, VV Dokkum en de kaatsvereniging na het verdwijnen van sporthal De Trimmer op het Harddraverspark. De inbreng van de verenigingen wordt meegenomen in de nieuwe visieplannen voor de Harddraver, zo zegde wethouder Van der Ploeg toe. Wethouder De Graaf zei ook open te staan voor de plannen van VV Dokkum en kaatsvereniging Oostergo om een nieuwe kantine te bouwen naast de huidige tribune.

De plannen voor het nieuwe sportcentrum zijn in goed overleg met korfbalvereniging De Granaet gemaakt, aldus de wethouder. De korfbalvereniging krijgt een plek in het nieuwe sportcentrum. De situatie voor Be Quick verandert niet, volgens de wethouder, en ook de uitbreidingsplannen van de kinderboerderij kunnen gewoon doorgaan.

Tot slot meldde de wethouder dat het eigendomsrecht van het nieuwe sportcentrum bij de gemeente blijft. De exploitant is enkel verantwoordelijk voor de exploitatie en de gemeente Dongeradeel blijft eigenaar. Dat betekent ook dat, als het mis mocht gaan, ook de gevolgen daarvan voor de gemeente zijn.

Ondanks dat laatste risico waren alle toezeggingen van de verantwoordelijk wethouders voldoende voor Dongeradeel Sociaal om in te kunnen stemmen met de bouw van het nieuwe sportcentrum. Zij zal kritisch blijven volgen of deze toezeggingen ook de komende jaren gestand zullen worden gedaan.