Motie bomenkap door meerderheid raad verworpen

  • Berichtcategorie:politiek

Naar aanleiding van het artikel ‘kwaadheid en onbegrip over nieuwe bomenkap’ diende Dongeradeel Sociaal/S!N, samen met de ChristenUnie, vanavond een motie in. Die werd door de overige fracties in de raad verworpen.

In de motie stelden DS/S!N en CU voor om ecologisch onderzoek te doen en met adviezen te komen over hoe we tot meer samenhang kunnen komen tussen bomen, planten, vogels en insecten in de parken en bossen in de gemeente Dongeradeel. Op dit voorstel werd echter door de andere raadsfracties niet of nauwelijks ingegaan.

Daarentegen werd DS/S!N door FNP en ABD aangevallen op het artikel ‘kwaadheid en onbegrip over nieuwe bomenkap’. FNP en ABD stoorden zich aan de zaken die in het artikel door burgers naar voren worden gebracht.

Naar aanleiding van het artikel verdedigde wethouder Pytsje de Graaf zich over het achterstallig onderhoud door te zeggen dat het achterstallig onderhoud van vele jaren niet in 1 jaar ingehaald kan worden. Daar zou 4 jaar voor nodig zijn. Ook zouden zieke bomen zijn blijven staan, om ze de kans te geven om weer gezond te worden. Bovendien zou het voor de biodiversiteit niet goed zijn, als alle bomen in één keer gerooid worden.

Wat haar wel heel erg raakt, is de uitvoering. Die is veel te rigoureus gegaan. Daar heeft ze de medewerkers ook op aangesproken. Ook op de communicatie met de burgers. Medewerkers van de gemeente zouden gezegd hebben dat ze het er ook niet mee eens waren, maar dat ze opdracht hadden gekregen om het zo te doen. De wethouder is bovendien van mening dat alles netjes achtergelaten moet worden. Volgende week verschijnt een artikel in de krant met nadere uitleg. En in september gaat zij in gesprek over de communicatie voor volgend jaar.

De overige fracties waren daarmee van mening dat er voldoende aan gedaan wordt en verwierpen de motie.

Dongeradeel Sociaal/S!N vindt dit onbegrijpelijk; net als de reactie van de wethouder en overige fracties. Immers, op de eigenlijke voorstellen in de motie wordt niet of nauwelijks ingegaan en burgers die zich druk maken over de bomenkap, krijgen een veeg uit de pan.

Lees hier het artikel ‘kwaadheid en onbegrip over nieuwe bomenkap’

Lees hier de motie

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/965113616978700

Foto: Hans Knijff