Stop omgevingsproces gaswinning Ternaard

  • Berichtcategorie:politiek

Het omgevingsproces over de gaswinning bij Ternaard moet stoppen, vindt de partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân). Bij dit overleg met inwoners en andere belanghebbenden wordt er al vanuit gegaan dat de gaswinning doorgaat en wordt vooral gekeken hoe de regio hiervan kan profiteren. Protesten blijven ondertussen uit.

En protesten zouden juist meer dan ooit moeten klinken. Zeker na de recente zware aardbeving in Noord-Groningen als gevolg van de gaswinning. Uit onderzoek kwam al in 2015 naar voren dat ook in Dongeradeel aardbevingen tot 3,9 op de schaal van Richter kunnen voorkomen.

En wat levert een omgevingsproces dan op voor de regio als huizen beschadigd worden of sterk in waarde dalen? Spiegeltjes en kraaltjes, aldus S!N. Inwoners zullen uiteindelijk niet meer dan een schijntje krijgen van de opbrengsten van de gaswinning in het gebied. En ondertussen ondervinden ze wel alle gevolgen.

Bovendien wordt met dit omgevingsproces ook het Waddengebied verkwanseld. De verwachte bodemdaling als gevolg van de gaswinning in combinatie met de stijgende zeespiegel door de opwarming van de aarde kan desastreuze gevolgen hebben voor het unieke ecosysteem in het Waddengebied. Schuin borend vanuit Ternaard wordt onder een groot deel van het Wad geboord en dat kan ervoor zorgen dat op termijn delen van het Wad niet meer droogvallen. Met alle gevolgen van dien voor de dieren die er afhankelijk van zijn.

Toch heeft het College van B&W van Dongeradeel samen met de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten tot een ‘onafhankelijk’ omgevingsproces met inwoners en andere belanghebbenden. Ondertussen loopt de vergunningsaanvraag van de NAM voor de gaswinning bij Ternaard overigens gewoon door.

Nut en noodzaak van de gaswinning worden wel onderzocht, maar het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat het proces er vooral op gericht is om ‘de zorgen over de gaswinning weg te nemen’ en ‘geld voor de regio’ binnen te slepen. Dat kwam naar voren bij de startbijeenkomst van het omgevingsproces in december. Burgemeester Waanders zei daar: “Geld voor een nieuw dorpshuis, extraatjes voor de verenigingen, aanleg van een nieuwe speeltuin of duurzame ontwikkeling van het gebied kunnen tot de mogelijkheden behoren.” Kortom, de spiegeltjes en kraaltjes waar S!N op doelt.

En ze voegde er nog iets belangrijks aan toe: “Als we niet meedoen aan dit omgevingsproces, ‘krijgen’ we ook niets.” Dat maakt het voor S!N klip-en-klaar dat het College van B&W er al vanuit gaat dat de gaswinning bij Ternaard doorgaat. Het omgevingsproces is dus niets meer of minder dan een rookgordijn, een middel om de mensen in het gebied rustig te houden.

Hoog tijd dus dat we stoppen met dit omgevingsproces en dat de protesten in volle hevigheid losbarsten. Want gaswinning is niet meer van deze tijd. Laten we nu eindelijk eens vol gas in gaan zetten op duurzame energie-opwekking. Wat ons betreft mag Noardeast-Fryslân daarin ‘de groenste gemeente van Nederland’ worden. Met dit omgevingsproces dreigen we ‘de grootste schlemiel van Nederland’ te worden.

Jouke Douwe de Vries
Lijsttrekker S!N / fractievoorzitter Dongeradeel Sociaal

Er wordt onder een groot deel van het Wad geboord (illustratie: Staatscourant)