Noardeast-Fryslân start subsidie voor dekkend AED-netwerk

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een subsidieregeling geïntroduceerd om een dekkend AED-netwerk binnen de gemeente te realiseren. Deze regeling, die tot en met 2026 openstaat, is het resultaat van een motie die in 2023 door de gemeenteraad werd aangenomen op initiatief van S!N, VVD, GB en FNP. Het doel van de regeling is om ‘witte vlekken’ te elimineren, AED’s 24/7 beschikbaar te maken en verouderde apparaten te vervangen.

Wethouder Jouke Douwe de Vries licht de regeling toe: “As gemeente fine wy it tige wichtich dat der in goed en dekkend AED-netwurk is. Mei dizze subsydzje wolle wy doarpsbelangen en oare organisaasjes helpe om in AED oan te skaffen of by de tiid te helpen. Yn ‘e mande mei dizze partijen en alle frijwillige helpferlieners hoopje wy dêrmei yn ús hiele gemeente libbensrêdend optrede te kinnen as dat noadich is.”

Het belang van een goed functionerend AED-netwerk kan niet genoeg benadrukt worden. Bij een hartstilstand daalt de overlevingskans elke minuut met tien procent en na zes minuten is er een grote kans op blijvende hersenschade of overlijden. Momenteel zijn er in de gemeente ongeveer 10 gebieden waar geen AED’s beschikbaar zijn binnen deze kritieke tijdsperiode. Daarnaast zijn van de 85 aangemelde AED’s bij HartslagNu 20 apparaten niet 24/7 beschikbaar en zijn er 16 die de geadviseerde levensduur van 10 jaar hebben overschreden.

Ondersteuning voor AED-beheerders

De subsidie is bedoeld voor verschillende doeleinden: De aanschaf van een AED in een ‘witte vlek’, een verwarmde buitenkast waarmee de AED 24/7 bereikbaar is
en vervanging van verouderde AED’s. Plaatselijke dorps- en wijkbelangen, (sport)verenigingen en EHBO-verenigingen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Voorwaarden zijn onder andere dat de AED wordt aangemeld bij HartslagNu en dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het structurele onderhoud en de gebruiksklaarheid van het apparaat. De subsidie voor de aanschaf van een AED in een ‘witte vlek’ of de vervanging van een AED bedraagt maximaal €2.000. Voor de aanschaf van een buitenkast is een maximale subsidie van €350 beschikbaar.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen ervan is te vinden op de gemeentelijke website. Vragen kunnen worden gesteld aan het subsidiebureau van de gemeente via subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via 0519-298888.

Bron: RTV NOF