Noodlokalen voor Burgerschool in Dokkum voor extra leerlingen

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – OBS De Burgerschool in Dokkum krijgt na de zomer te kampen met een ruimtetekort. Het aantal leerlingen neemt flink toe, waardoor het pand aan de Olivier van Keulenstraat te klein wordt. De gemeente Noardeast-Fryslân komt met een tijdelijke noodoplossing: er worden drie noodlokalen geplaatst om in het ruimtetekort te voorzien.

De Burgerschool krijgt in het nieuwe schooljaar twee nieuwe groepen leerlingen erbij, aldus de gemeente. De nieuwe aanwas ontstaat voornamelijk in de kleutergroepen en zij-instroom van onder andere de drie groepen voor hoogbegaafden (HB-groepen) die er zijn. Het ruimtegebrek is dusdanig groot, dat er bij de gemeente een spoedaanvraag voor drie extra lokalen werd ingediend.

De onderwijsinstelling heeft bij de gemeente een sterke voorkeur uitgesproken voor units op het eigen terrein. Met deze oplossing worden de leerlingen op het eigen terrein opgevangen. Daardoor blijft de aanwezige deskundigheid voor de extra groepen beschikbaar voor alle leerlingen en leerkrachten.

DRIE NOODUNITS

Het verzoek is gehonereerd door de gemeente. In aanloop naar het nieuwe schooljaar gaat de gemeente drie noodlokalen plaatsen op het terrein van de school. “De trije units binne in tydlike oplossing”, belooft wethouder Jouke Douwe de Vries. “Wy fine it fan belang dat der genôch lokalen foar de learlingen binne en dat learlingen en learkrêften sa folle mooglik op ien lokaasje wurkjen bliuwe kinne.”

De noodlokalen zijn een tijdelijke oplossing, tot er zicht is op een structurele oplossing in de vorm van nieuwbouw. Met het oog op deze structurele oplossing tekende de gemeente samen met scholen in Dokkum onlangs nog een intentieverklaring voor de nieuwbouw van Scholenpark Dokkum.

Bron en foto: RTV NOF