Scholenpark Dokkum stap dichterbij door intentieverklaring

  • Berichtcategorie:politiek

Maandag 17 juli ondertekenden het Dockinga College (Fierder Onderwijs), Piter Jelles Dalton Dokkum (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord), de Bonifatiusschool (BMS-onderwijs), de Burgerschool (Roobol basisonderwijs) en wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân een intentieverklaring. De schoolbesturen en de gemeente willen een scholenpark aan de Woudweg/Parklaan in Dokkum realiseren.

Ruimtegebrek en verouderde panden
Het Piter Jelles Dalton en de twee basisscholen kampen al langere tijd met ruimtegebrek en de gebouwen van het Dockinga College aan de Woudweg en Parklaan zijn sterk verouderd. De schoolbesturen en gemeente verkennen al langer de mogelijkheden om het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op dit terrein te vestigen. Met het tekenen van de intentieverklaring is de volgende stap in de samenwerking gezet.

‘Samen wonen, samen leren’
Het scholenpark moet zorgen voor verbinding, als scholen onderling en met de omgeving. “Op dit plak hawwe wy de kâns om ûnderwiis, sport, kultuer, soarch en natuer mei elkoar te ferbinen. Wy wolle der mei-inoar foar soargje dat de berne-opfang, basisskoalle en fuortset ûnderwiis noch mear op inoar oanslute, safolle mooglik gearwurke wurdt tusken de skoallen, en as it nedich is fan inoars romte gebrûk meitsje kinne.” vertelt wethouder Jouke Douwe de Vries. “Wy hawwe ôfpraat dat wy yn ‘e plannen ekstra rekken hâlde mei de ferkearsfeiligens. De skoallebern moatte feilich fan en nei skoalle kinne. Dat betsjut dat wy ek nei de ferkearssituaasje om it skoallepark hinne sjogge.” De komende maanden vinden vervolgbijeenkomsten plaats, om de plannen verder uit te werken.

Bron: in-dokkum.nl

Foto’s: Jan van Empel