Praktijkondersteuners GGZ-Jeugd krijgen structureel plek bij huisartspraktijken

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM/DAMWALD – De huisartsen in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân geven binnenkort een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd structureel een plek in hun huisartsenpraktijk. Zo kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar dichtbij huis laagdrempelig begeleiding krijgen bij psychische en psychosociale problemen. De huisartsencoöperatie Ferbynt, ROS Friesland en de gemeenten hebben hiervoor een voorstel uitgewerkt. Van de 18 huisartsenpraktijken in de gemeenten willen 14 praktijken van dit voorstel gebruik maken. Dinsdag hebben beide colleges van B&W ermee ingestemd. De huisartsen en de gemeenten gaan er vanuit dat nog voor de zomer de praktijkondersteuners GGZ-Jeugd aan het werk gaan in de huisartsenpraktijken.  

Voorzitter van de huisartsencoöperatie Ferbynt, Susanne Wouters, heeft al eerder positieve ervaringen opgedaan met een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd tijdens een pilot in haar praktijk in Holwerd. ‘Het voelt als een verademing om iemand in de praktijk te hebben met meer expertise die ook meer tijd en aandacht heeft voor de jeugdige. Zo kunnen we een betere inschatting maken van wat er aan de hand is en wat er nodig is. Dit geven de ouders en jeugdigen zelf ook aan.’  Klaske Lindeboom, ook lid van het bestuur en huisarts in het huisartsencentrum in Dokkum waar al langer een praktijkondersteuner meedraait, geeft daarnaast aan: ‘Het heeft voor zowel de huisarts als de jeugdige een toegevoegde waarde.’ Uit de gesprekken met de huisartsen blijkt dat ze enthousiast zijn. ‘We zijn blij dat het merendeel van de huisartsen –groot en klein– meedoet.’

De ervaringen met deze beide pilots leren dat met de inzet van een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd –naast een kwaliteitsslag– ook de kosten van de Jeugdzorg voor de gemeenten kunnen verminderen. Er wordt efficiënter ingezet op preventie en samenwerking tussen de huisartsen en de gebiedsteams van de gemeenten. Bovendien wordt er gerichter doorverwezen naar de tweedelijnszorg. Dit is een positief neveneffect van het in de eigen omgeving aanbieden van kwalitatief goede, laagdrempelige en efficiënte hulpverlening aan jeugdige patiënten en hun ouders.

In de gemeente Dantumadiel doen vijf van de zes huisartsenprakijken mee. Wethouder Gerben Wiersma is hier blij mee. ‘We zijn als gemeenten en huisartsen samen verantwoordelijk voor de jeugdigen in deze regio. De praktijkondersteuner GGZ-Jeugd kan ons hierbij helpen. Het is goed dat deze nu een plek krijgt in de huisartsenpraktijken. De afgelopen jaren hebben we goede contacten opgebouwd met de huisartsen. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking.’ In de gemeente Noardeast-Fryslân doen negen van de twaalf huisartsenpraktijken mee. Wethouder Jouke Douwe de Vries: ‘Het is mooi dat we hier nu echt mee verder gaan. Door in te zetten op preventie kunnen we voor de lange termijn de Jeugdzorg beter betaalbaar maken. De praktijkondersteuner is bovendien een belangrijke schakel tussen de huisarts en het gebiedsteam. En daarmee tussen de medische zorg en het sociaal domein.’

Binnenkort ondertekenen de huisartsen en gemeenten de overeenkomsten. De volgende stap is nu het vinden van meerdere praktijkondersteuners GGZ-Jeugd om aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijken. De gesprekken hiervoor vinden binnenkort plaats, zodat ze voor de zomer kunnen beginnen. De gemeenten werken met de huisartsencoöperatie Ferbynt samen aan de toekomst van de huisartsenzorg in de regio. Het onderbrengen van de praktijkondersteuners GGZ-Jeugd bij de huisartsen is hiervoor een van de eerste projecten.

Bron: RTV NOF