Kennismaken met wethouder Jouke Douwe de Vries

  • Berichtcategorie:politiek

Vind je het leuk om eens iets meer over ons te weten? We stellen ons graag om de beurt aan jullie voor. Vandaag: onze wethouder Jouke Douwe!

Mijn naam is Jouke Douwe de Vries. Ik ben 50 jaar en woon in Dokkum. Ik ben getrouwd met Jelly-An. We hebben twee dochters, Ylse (22) en Ingrid (20), en een zoon Jelmer (18). Na bijna twintig jaar als leidinggevende in het voortgezet onderwijs en mbo te hebben gewerkt, ben ik sinds ruim twee jaar wethouder voor S!N in het college van Noardeast-Fryslân, waarin ik de portefeuilles Sociaal Domein (incl. welzijn) en Onderwijs heb.

Met mijn onderwijsachtergrond voel ik me natuurlijk als een vis in het water met de portefeuille Onderwijs. Ik ben dan ook erg blij dat we vorig jaar, na jaren van praten, samen met de schoolbesturen tot een integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs zijn gekomen met hele mooie nieuwbouwplannen voor de komende jaren. Daarnaast werken we aan nieuwbouw en uitbreiding voor het voortgezet onderwijs aan de Parklaan/Woudweg in Dokkum, voor wat straks een scholenpark moet worden samen met het basisonderwijs. De komende maanden neemt de gemeenteraad een besluit over de financiën voor al deze plannen.

In het Sociaal Domein hebben we, net als bijna alle gemeenten in Nederland, te maken met fikse tekorten in de Jeugdzorg en WMO. Zo zijn er de laatste jaren veel meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Ik ben er dan ook trots op dat we de afgelopen jaren structureel 3,5 miljoen hebben weten te besparen in onze gemeente, zonder dat dit ten koste ging van de zorg voor onze inwoners zelf. We hebben dat vooral gedaan door zaken anders en slimmer te organiseren. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Zo gaan we als gemeente de komende tijd nauwer samenwerken met de huisartsen, met de scholen en met de welzijnsorganisaties. Op die manier willen we de zorg laagdrempeliger en betaalbaarder maken; dus evenveel zorg, maar anders georganiseerd en tegen lagere kosten. Ook die nieuwe plannen vind ik fantastisch om aan mee te werken en leiding aan te geven; in het belang van onze gemeente en haar inwoners. En we zijn nog niet klaar, dus ik hoop hier ook de volgende collegeperiode verder aan te mogen bouwen.