Schimmenspel rond plannen Harddraverspark

  • Berichtcategorie:politiek

“Er staat nog niks vast over de herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum.” Dat zei wethouder Esther Hanemaaijer donderdagavond tijdens de commissievergadering. Ondertussen liggen er al wel zeven schetsen met een mogelijke nieuwe invulling en is de Waddenfondsaanvraag al ingediend. “Die kan hier niet gedeeld worden,” aldus Hanemaaijer. Daarmee maakte ze het schimmenspel rond de plannen voor het Harddraverspark compleet.

Dat schimmenspel begon donderdagavond tijdens de commissievergadering met het inspreken van de bewoners van de Eelaan en het Schapedijkje in Dokkum. Als direct omwonenden zijn zij pas weken later bij de plannenmakerij, binnen de zogenaamde ‘Nije Pleatssessie’, betrokken. De eerste schetsen lagen er toen al, terwijl de Nije Pleatssessie juist bedoeld is om met álle belanghebbenden in overleg te gaan en met een breed gedragen plan te komen. Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal/S!N vroeg zich dan ook af of de Nije Pleatssessie op deze manier wel een goed en breed gedragen plan gaat opleveren.

De eerste schetsen

Variant 3
De heer Kuiphof sprak, namens de bewoners van Eelaan/Schapedijkje, zijn zorg uit over schetsvariant 3, waarbij de uitbreiding van de camping meteen grenst aan de Súd Ie en rechtstreeks uitkijkt op de Eelaan. De bewoners is door ambtenaren van de gemeente verteld dat die schetsvariant de voorkeur heeft. Zij willen echter graag het pad en bomenrij als afscheiding met de camping behouden. DS/S!N steunt hen hierin, maar tot dusver leidt hun oproep binnen de Nije Pleatssessie tot geen enkele aanpassing in de schetsen.

Schetsvariant 3

En dit is waar bewoners van de Eelaan zich zorgen over maken… Gaat het er zo uitzien straks?

Volgens wethouder Hanemaaijer ligt er nog niks vast en zijn het alleen maar schetsen. Toch kwamen de bewoners met twee nieuwe schetsen, gebaseerd op schetsvariant 3, die de raadsleden zelf nog niet hadden gekregen. Varianten bovendien mét en zonder tennis. Gaat de tennisclub dan verhuizen? Dat is niet wat de leden willen, zo komt uit de ledenvergadering naar voren. Hoe schimmig kan het worden?

De nieuwe (onbekende) schetsen gebaseerd op schetsvariant 3, mét en zonder tennis

Ondertussen is de Waddenfondsaanvraag al door de gemeente ingediend. “Daar staat te veel gevoelige informatie informatie in om die hier te kunnen delen,” aldus wethouder Hanemaaijer. Ze vertelde wel dat het om een aanvraag van 4 miljoen euro gaat en dat de gemeente en provincie daarnaast nog 3,5 miljoen euro bijdragen. Maar op basis waarvan? De plannen zijn immers nog verre van concreet! Hanemaaijer meldde bijvoorbeeld dat ze nog volop in gesprek is met VV Dokkum en dat die inmiddels met eigen plannen is gekomen. Kortom, waarop is het investeringsbedrag van in totaal 7,5 miljoen gebaseerd? Het blijft erg schimmig allemaal. De Vries vroeg, namens DS/S!N, dan ook om inzage in de Waddenfondsaanvraag; desnoods in beslotenheid. De wethouder zegde toe dit volgende maand in beslotenheid te zullen doen.

CDA-raadslid Jentje de Vries
De avond kreeg in tweede termijn overigens nog een andere bijzondere wending. CDA-raadslid Jentje de Vries kwam plotsklaps met het voorstel om te stoppen met de plannenmakerij binnen de Nije Pleatssessie en de resterende 1,7 miljoen voor sportverplaatsing naar het Tolhuispark te gebruiken voor het opknappen van het Harddraverspark. Dat voorstel was door de DS/S!N vorig jaar ook al gedaan, maar daar wilden CDA, FNP en ABD toen niets van weten. Toen zat er overigens nog 4,6 miljoen in de pot voor sportverplaatsing. De coalitiepartijen hebben daar vervolgens 2,9 miljoen uit gehaald voor hun plannen met de Markt en de ijsfontein in Dokkum, waardoor er nu nog 1,7 miljoen resteert voor een vereniging die toch nog wil verhuizen naar het Tolhuispark. En alleen daarvoor, zo roepen wethouder en coalitie voortdurend!

Er werd door de FNP en ABD dan ook vreemd opgekeken van het voorstel van Jentje de Vries. En ook zijn eigen fractie riep hem in de pauze ter verantwoording. Na de pauze kwam het CDA-raadslid dan ook terug op zijn uitspraken. Hij zou verkeerd begrepen zijn. Hij nam ondertussen overigens geen woord van terug van zijn uitspraken. Dit voorval zou voor hem dan ook nog wel eens een vervelend staartje kunnen krijgen.

Hieronder het artikel uit de Leeuwarder Courant van 16 maart 2018 over het voorval

Al met al was het een memorabele avond, waarbij het schimmenspel van de wethouder bij DS/S!N vooral in herinnering blijft. We zijn dan ook erg benieuwd naar de geheime Waddenfondsaanvraag. Wordt vervolgd.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/979331928890202

Foto: Jouke Douwe de Vries
Schetsen: Gemeente Dongeradeel

P.S. Lees hier het verslag op Wâldnet over de commissievergadering. Het verschil in verslaggeving is wel erg opvallend!