Veel kritiek op brief stopzetten huishoudelijke hulp

  • Berichtcategorie:politiek

huishoudelijke hulp2

Het Sociaal Meldpunt van Dongeradeel Sociaal is nog maar net geopend of er komen al veel klachten binnen. Met name de brief van de gemeente over het stopzetten van de huishoudelijke hulp valt bij veel mensen verkeerd. Ook Dongeradeel Sociaal heeft zware kritiek op de brief.

“In de brief wordt vooral naar voren gebracht dat mensen de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari zelf moeten regelen en betalen,” aldus Dongeradeel Sociaal. “Pas in de bijlage wordt de mogelijkheid genoemd om bijzondere bijstand aan te vragen. Maar, zo staat er, ‘alleen als u een laag inkomen heeft of weinig andere financiële mogelijkheden’. Het wordt dus sterk ontmoedigd om financiële bijstand aan te vragen.”

“Dat is niet in lijn met wat de wethouder in de raad heeft gezegd,” zo vindt Dongeradeel Sociaal. “Wethouder Boorsma beloofde een laagdrempelige regeling. Maar, wat ons betreft, dan blijkbaar een lage drempel met een dichte deur! Nergens wordt genoemd dat mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk mimimumloon de volledige kosten voor huishoudelijke hulp vergoed kunnen krijgen. En dat mensen, die in de financiële problemen komen, boven de 110% ook voor een financiële bijdrage in aanmerking kunnen komen.”

Dongeradeel Sociaal begrijpt de onduidelijkheid en onvrede bij mensen dan ook heel goed. “Mensen krijgen een hele trits adressen van websites waar ze terecht kunnen om zelf hun huishoudelijke hulp te regelen. Daarmee stuur je ze met een kluitje in het riet, wat ons betreft. Pas aan het eind van de bijlage staat een telefoonnummer van een ‘meitinker’ die ze kunnen bellen. Die is wegens drukte vervolgens dan ook nog slecht bereikbaar.”

Tot slot staat ook nergens aan welke criteria mensen moeten voldoen om voor financiële hulp in aanmerking te komen. “Dit zou kunnen leiden tot volstrekte willekeur bij de beoordeling van een aanvraag,” aldus Dongeradeel Sociaal.

Dongeradeel Sociaal zal hier zeer binnenkort vragen over stellen aan de wethouder. Ondertussen helpt zij mensen om de weg naar een ‘meitinker’ te vinden of een bezwaarschrift in te dienen.

Lees hier de brief van de gemeente over het stopzetten van de huishoudelijke hulp