Dongeradeel Sociaal opent meldpunt voor klachten over sociaal beleid

  • Berichtcategorie:politiek

Sociaal Meldpunt

De laatste tijd ontvangt Dongeradeel Sociaal steeds meer klachten van burgers over het sociale beleid van de gemeente Dongeradeel. De partij opent daarom een meldpunt en roept mensen op hun klacht in te dienen om zo de klachten nog beter in beeld te krijgen.

De klachten die op het Sociaal Meldpunt binnenkomen, worden door Dongeradeel Sociaal aan de kaak gesteld binnen de ambtelijke organisatie en gemeenteraad van Dongeradeel. Ook als mensen zelf al een bezwaarschrift of klacht bij de gemeente hebben ingediend, kan dat gemeld worden en houdt Dongeradeel Sociaal de afhandeling samen met de indiener in de gaten.

“Een meldpunt is hard nodig!” aldus fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. “Nu de gemeente per 1 januari de uitvoering van een groot aantal zorgtaken overneemt van het Rijk is er een hoop onrust en onduidelijkheid. Zo ontvingen wij afgelopen week al de nodige klachten over de afschaffing van de huishoudelijke hulp. Veel mensen komen hierdoor in de financiële problemen en krijgen van de gemeente te horen dat ze het eerst zelf maar moeten proberen op te lossen.”

Naast de huishoudelijke hulp kunnen burgers bij het Sociaal Meldpunt ook hun klachten kwijt over zorg, sociale zaken, re-integratie, sociale werkvoorziening, welzijn, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdzorg, Passend Onderwijs en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Het meldpunt is te vinden op de website van www.dongeradeelsociaal.nl of rechtstreeks via www.dongeradeelsociaal.nl/sociaalmeldpunt