Wethouders ondertekenen samenwerkingsovereenkomst: betere en snellere ondersteuning voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoening

  • Berichtcategorie:politiek

Wethouders Kees Wielstra en Jouke Douwe de Vries ondertekenden 8 juni een samenwerkingsovereenkomst met GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland en De Friesland Zorgverzekeraar/Zilveren Kruis en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. De partijen slaan hiermee de handen ineen om inwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen en ondersteunen.

Bij een integrale aanpak werken de gemeente en de GGZ samen rond- en voor een inwoner met EPA. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gewerkt wordt met één plan van aanpak voor de inwoner. Op die manier kan effectiever en efficiënter aan het toekomstperspectief van deze inwoners gewerkt worden. Daarbij brengt iedere professional zijn eigen kennis en expertise in. De GGZ en gemeente zijn het dan al vroeg met de inwoner eens over wat er aan de hand is, naar welk resultaat gewerkt moet worden en wie welke rol daarin heeft. Voor de cliënt betekent het dat het hulpverlenings- en het behandeltraject op elkaar afgestemd is en ook overzichtelijker en simpeler is.

De maatschappelijk werkers van de gebiedsteams werken vanuit één team samen met behandelaren van GGZ Friesland en VNN. Dat betekent dat ze op dezelfde locatie werken (zodat ze elkaar vaker kunnen spreken, wanneer dat nodig is), dat ze samen keukentafel gesprekken voeren en één plan van aanpak maken en hanteren.

Bron: Persbericht gemeente Noardeast-Fryslân

Foto’s: Stefan van den Driest, GGZ Fryslân